x

Bàn ghế giường nhựa ngoài trời

Bàn ghế giường nhựa ngoài trời

Giường dẫu ngã GGBB13
 • Code: GGBB13
 • Size: 2000mm x 750mm x 700mm

Giường dẫu ngã GGBB13

Kích thước: 2000mm x 750mm x 700mm
3.200.000 ₫/chiếc
Giường bể bơi tay ngắn GGBB12
 • Code: GGBB12
 • Size: 2000mm x 800mm x 700mm

Giường bể bơi tay ngắn GGBB12

Kích thước: 2000mm x 800mm x 700mm
3.350.000 ₫/chiếc
Giường bể bơi tay gỗ GGBB11
 • Code: GGBB11
 • Size: 2000mm x 800mm x 850mm

Giường bể bơi tay gỗ GGBB11

Kích thước: 2000mm x 800mm x 850mm
3.540.000 ₫/chiếc
Giường bể bơi tay dài GGBB10
 • Code: GGBB10
 • Size: 2000mm x 800mm x 700mm

Giường bể bơi tay dài GGBB10

Kích thước: 2000mm x 800mm x 700mm
3.550.000 ₫/chiếc
Giường bể bơi dấu ngã GGBB9
 • Code: GGBB9
 • Size: 2000mm x 750mm x 700mm

Giường bể bơi dấu ngã GGBB9

Kích thước: 2000mm x 750mm x 700mm
2.850.000 ₫/chiếc
Giường bể bơi không tay GGBB8
 • Code: GGBB8
 • Size: 2000mm x 800mm x 700mm

Giường bể bơi không tay GGBB8

Kích thước: 2000mm x 800mm x 700mm
3.250.000 ₫/chiếc
Giường bể bơi không tay GGBB7
 • Code: GGBB7
 • Size: 2000mm x 800mm x 700mm

Giường bể bơi không tay GGBB7

Kích thước: 2000mm x 800mm x 700mm
3.150.000 ₫/chiếc
Giường bể bơi có bánh xe GGBB6
 • Code: GGBB6
 • Size: 2000mm x 800mm x 700mm

Giường bể bơi có bánh xe GGBB6

Kích thước: 2000mm x 800mm x 700mm
3.500.000 ₫/chiếc
Giường bể bơi có bánh xe GGBB5
 • Code: GGBB5
 • Size: 2000mm x 800mm x 700mm

Giường bể bơi có bánh xe GGBB5

Kích thước: 2000mm x 800mm x 700mm
3.450.000 ₫/chiếc
Ghế bể bơi tròn có tay GGBB4
 • Code: GGBB4
 • Size: 1800mm x 820mm

Ghế bể bơi tròn có tay GGBB4

Kích thước: 1800mm x 820mm
4.950.000 ₫/chiếc
Ghế bể bơi có tay GGBB3
 • Code: GGBB3
 • Size: 2000mm x 800mm x 700mm

Ghế bể bơi có tay GGBB3

Kích thước: 2000mm x 800mm x 700mm
3.950.000 ₫/chiếc
Giường bể bơi ngoài trời GGBB2
 • Code: GGBB2
 • Size: 2000mm x 700mm x 700mm

Giường bể bơi ngoài trời GGBB2

Kích thước: 2000mm x 700mm x 700mm
3.450.000 ₫/chiếc
Giường bể bơi sóng GGBB1
 • Code: GGBB1
 • Size: 2000mm x 700mm x 700mm

Giường bể bơi sóng GGBB1

Kích thước: 2000mm x 700mm x 700mm
2.850.000 ₫/chiếc
Ghế quây lửng BG23
 • Code: BG23
 • Size: Tiêu chuẩn

Ghế quây lửng BG23

Kích thước: Tiêu chuẩn
4.380.000 ₫/bộ
Ghế chân quỳ BG22
 • Code: BG22
 • Size: Tiêu chuẩn

Ghế chân quỳ BG22

Kích thước: Tiêu chuẩn
3.570.000 ₫/bộ
Ghế ăn có tay BG21
 • Code: BG21
 • Size: Tiêu chuẩn

Ghế ăn có tay BG21

Kích thước: Tiêu chuẩn
5.530.000 ₫/bộ
Ghế ăn tựa cao BG19
 • Code: BG19
 • Size: Tiêu chuẩn

Ghế ăn tựa cao BG19

Kích thước: Tiêu chuẩn
60.700.000 ₫/bộ
Ghế tay vặn BG18
 • Code: BG18
 • Size: Tiêu chuẩn

Ghế tay vặn BG18

Kích thước: Tiêu chuẩn
4.420.000 ₫/bộ
Hỗ trợ trực tuyến
091.8888.122
0.09082 sec| 2546.742 kb