x

Bàn ghế nhựa ngoài trời

Bàn ghế nhựa ngoài trời

Ghế quây lửng BG23
 • Code: BG23
 • Size: Tiêu chuẩn

Ghế quây lửng BG23

Kích thước: Tiêu chuẩn
3.380.000 ₫/bộ
Ghế chân quỳ BG22
 • Code: BG22
 • Size: Tiêu chuẩn

Ghế chân quỳ BG22

Kích thước: Tiêu chuẩn
2.570.000 ₫/bộ
Ghế ăn có tay BG21
 • Code: BG21
 • Size: Tiêu chuẩn

Ghế ăn có tay BG21

Kích thước: Tiêu chuẩn
4.530.000 ₫/bộ
Ghế ăn tựa cao BG19
 • Code: BG19
 • Size: Tiêu chuẩn

Ghế ăn tựa cao BG19

Kích thước: Tiêu chuẩn
50.700.000 ₫/bộ
Ghế tay vặn BG18
 • Code: BG18
 • Size: Tiêu chuẩn

Ghế tay vặn BG18

Kích thước: Tiêu chuẩn
3.420.000 ₫/bộ
Ghế tay ngài BG17
 • Code: BG17
 • Size: Tiêu chuẩn

Ghế tay ngài BG17

Kích thước: Tiêu chuẩn
4.000.000 ₫/bộ
Ghế sò theo mẫu BG16
 • Code: BG16
 • Size: Tiêu chuẩn

Ghế sò theo mẫu BG16

Kích thước: Tiêu chuẩn
2.605.000 ₫/bộ
Ghế tay bành BG15
 • Code: BG15
 • Size: Tiêu chuẩn

Ghế tay bành BG15

Kích thước: Tiêu chuẩn
4.310.000 ₫/bộ
Ghế chân quỳ BG14
 • Code: BG14
 • Size: Tiêu chuẩn

Ghế chân quỳ BG14

Kích thước: Tiêu chuẩn
2.520.000 ₫/bộ
Ghế đan ăn mắc cao BG13
 • Code: BG13
 • Size: Tiêu chuẩn

Ghế đan ăn mắc cao BG13

Kích thước: Tiêu chuẩn
4.360.000 ₫/bộ
Ghế sò hở BG12
 • Code: BG12
 • Size: Tiêu chuẩn

Ghế sò hở BG12

Kích thước: Tiêu chuẩn
3.190.000 ₫/bộ
Ghế sò theo mẫu BG11
 • Code: BG11
 • Size: Tiêu chuẩn

Ghế sò theo mẫu BG11

Kích thước: Tiêu chuẩn
2.740.000 ₫/bộ
Hỗ trợ trực tuyến
091.8888.615
0.05358 sec| 2443.938 kb