x

Ghế giường nhựa bể bơi

Ghế giường nhựa bể bơi

Giường dẫu ngã GGBB13
 • Code: GGBB13
 • Size: 2000mm x 750mm x 700mm

Giường dẫu ngã GGBB13

Kích thước: 2000mm x 750mm x 700mm
2.700.000 ₫/chiếc
Giường bể bơi tay ngắn GGBB12
 • Code: GGBB12
 • Size: 2000mm x 800mm x 700mm

Giường bể bơi tay ngắn GGBB12

Kích thước: 2000mm x 800mm x 700mm
2.850.000 ₫/chiếc
Giường bể bơi tay gỗ GGBB11
 • Code: GGBB11
 • Size: 2000mm x 800mm x 850mm

Giường bể bơi tay gỗ GGBB11

Kích thước: 2000mm x 800mm x 850mm
2.940.000 ₫/chiếc
Giường bể bơi tay dài GGBB10
 • Code: GGBB10
 • Size: 2000mm x 800mm x 700mm

Giường bể bơi tay dài GGBB10

Kích thước: 2000mm x 800mm x 700mm
3.150.000 ₫/chiếc
Giường bể bơi dấu ngã GGBB9
 • Code: GGBB9
 • Size: 2000mm x 750mm x 700mm

Giường bể bơi dấu ngã GGBB9

Kích thước: 2000mm x 750mm x 700mm
2.850.000 ₫/chiếc
Giường bể bơi không tay GGBB8
 • Code: GGBB8
 • Size: 2000mm x 800mm x 700mm

Giường bể bơi không tay GGBB8

Kích thước: 2000mm x 800mm x 700mm
2.850.000 ₫/chiếc
Giường bể bơi không tay GGBB7
 • Code: GGBB7
 • Size: 2000mm x 800mm x 700mm

Giường bể bơi không tay GGBB7

Kích thước: 2000mm x 800mm x 700mm
2.650.000 ₫/chiếc
Giường bể bơi có bánh xe GGBB6
 • Code: GGBB6
 • Size: 2000mm x 800mm x 700mm

Giường bể bơi có bánh xe GGBB6

Kích thước: 2000mm x 800mm x 700mm
3.500.000 ₫/chiếc
Giường bể bơi có bánh xe GGBB5
 • Code: GGBB5
 • Size: 2000mm x 800mm x 700mm

Giường bể bơi có bánh xe GGBB5

Kích thước: 2000mm x 800mm x 700mm
3.150.000 ₫/chiếc
Ghế bể bơi tròn có tay GGBB4
 • Code: GGBB4
 • Size: 1800mm x 820mm

Ghế bể bơi tròn có tay GGBB4

Kích thước: 1800mm x 820mm
3.550.000 ₫/chiếc
Ghế bể bơi có tay GGBB3
 • Code: GGBB3
 • Size: 2000mm x 800mm x 700mm

Ghế bể bơi có tay GGBB3

Kích thước: 2000mm x 800mm x 700mm
3.550.000 ₫/chiếc
Giường bể bơi ngoài trời GGBB2
 • Code: GGBB2
 • Size: 2000mm x 700mm x 700mm

Giường bể bơi ngoài trời GGBB2

Kích thước: 2000mm x 700mm x 700mm
2.950.000 ₫/chiếc
Hỗ trợ trực tuyến
091.8888.122
0.09388 sec| 2481.789 kb