x

Ốp tường, trần Greenwood

Trần gỗ nhựa PVC Greenwood GW-PC40U100 | 40x100mm
 • Greenwood
 • Code: GW-PC40U100
 • Size: 40mmx100mm

Trần gỗ nhựa PVC Greenwood GW-PC40U100 | 40x100mm

Kích thước: 40mmx100mm
95.000 ₫/m
Trần gỗ nhựa PVC Greenwood GW-PC40U75 | 40x75mm
 • Greenwood
 • Code: GW-PC40U75
 • Size: 40mmx75mm

Trần gỗ nhựa PVC Greenwood GW-PC40U75 | 40x75mm

Kích thước: 40mmx75mm
75.000 ₫/m
Trần gỗ nhựa PVC Greenwood GW-PC40U50 | 40x50mm
 • Greenwood
 • Code: GW-PC40U50
 • Size: 40mmx50mm

Trần gỗ nhựa PVC Greenwood GW-PC40U50 | 40x50mm

Kích thước: 40mmx50mm
50.000 ₫/m
Tấm ốp tường PVC Greenwood GW-PC121T27 | 121x27mm
 • Greenwood
 • Code: GW-PC121T27
 • Size: 2900mm x 121mm x 27mm

Tấm ốp tường PVC Greenwood GW-PC121T27 | 121x27mm

Kích thước: 2900mm x 121mm x 27mm
Liên hệ
Tấm ốp tường PE Greenwood GW-OP01 | 148x16mm
 • Greenwood
 • Code: GW-OP01
 • Size: 2900mm x 148mm x 16mm

Tấm ốp tường PE Greenwood GW-OP01 | 148x16mm

Kích thước: 2900mm x 148mm x 16mm
92.000 ₫/m
Tấm ốp tường PE Greenwood | GW-OP02 148x16mm
 • Greenwood
 • Code: GW-OP02
 • Size: 2900mm x 148mm x 16mm

Tấm ốp tường PE Greenwood | GW-OP02 148x16mm

Kích thước: 2900mm x 148mm x 16mm
92.000 ₫/m
Tấm ốp tường PE Greenwood GW-OP03 | 156x16.5mm
 • Greenwood
 • Code: GW-OP03
 • Size: 2900mm x 156mm x 16.5mm

Tấm ốp tường PE Greenwood GW-OP03 | 156x16.5mm

Kích thước: 2900mm x 156mm x 16.5mm
88.000 ₫/m
Tấm ốp tường PVC Greenwood GW-PC118T16 | 118x16mm
 • Greenwood
 • Code: GW-PC118T16
 • Size: 118mm x 16mm

Tấm ốp tường PVC Greenwood GW-PC118T16 | 118x16mm

Kích thước: 118mm x 16mm
90.000 ₫/m
Tấm ốp tường PVC Greenwood PC121T9 | 121x9mm
 • Greenwood
 • Code: GW-PC121T9
 • Size: 121mm x 9mm

Tấm ốp tường PVC Greenwood PC121T9 | 121x9mm

Kích thước: 121mm x 9mm
64.000 ₫/m
Tấm ốp tường PVC Greenwood | GW-PC221T27
 • Greenwood
 • Code: GW-PC221T27
 • Size: 2900mm x 221mm x 27mm

Tấm ốp tường PVC Greenwood | GW-PC221T27

Kích thước: 2900mm x 221mm x 27mm
250.000 ₫/m
Tấm ốp tường PVC Greenwood GW-PC140T10 | 140x10mm
 • Greenwood
 • Code: PC140T10
 • Size: 140mm x 10mm

Tấm ốp tường PVC Greenwood GW-PC140T10 | 140x10mm

Kích thước: 140mm x 10mm
82.000 ₫/m
Tấm ốp tường PVC Greenwood GW-PC159T12 | 159x12mm
 • Greenwood
 • Code: GW-PC159T12
 • Size: 2900mm x 159mm x 12m

Tấm ốp tường PVC Greenwood GW-PC159T12 | 159x12mm

Kích thước: 2900mm x 159mm x 12m
129.000 ₫/m
Tấm ốp tường PVC Greenwood GW-PC168T16 | 168x16mm
 • Greenwood
 • Code: GW-PC168T16
 • Size: 168mm x 16mm

Tấm ốp tường PVC Greenwood GW-PC168T16 | 168x16mm

Kích thước: 168mm x 16mm
135.000 ₫/m
Tấm ốp tường PVC Greenwood GW-PC170T12 | 170x12mm
 • Greenwood
 • Code: GW-PC170T12
 • Size: 170mm x 12mm

Tấm ốp tường PVC Greenwood GW-PC170T12 | 170x12mm

Kích thước: 170mm x 12mm
99.000 ₫/m
Tấm ốp tường PVC Greenwood GW-PC220T20 | 220x20mm
 • Code: GW-PC220T20
 • Size: 220mmx20mm

Tấm ốp tường PVC Greenwood GW-PC220T20 | 220x20mm

Kích thước: 220mmx20mm
174.000 ₫/m
Tấm ốp tường PVC Greenwood | GW-PC232T34
 • Code: GW-PC232T34
 • Size: 2900mm x 232mm x 34mm

Tấm ốp tường PVC Greenwood | GW-PC232T34

Kích thước: 2900mm x 232mm x 34mm
252.000 ₫/m
Nhấn vào đây để đánh giá
Hỗ trợ trực tuyến
091.8888.122
091.8888.122
0.09177 sec| 2888.586 kb