x

Sàn gỗ Camsan 8mm hèm phẳng

Sàn gỗ công nghiệp Camsan Classic Series 3045 Diba Hickory
 • Camsan
 • Code: 3045
 • Size: 1200mm x 192.5mm x 8mm

Sàn gỗ công nghiệp Camsan Classic Series 3045 Diba Hickory

Kích thước: 1200mm x 192.5mm x 8mm
345.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Camsan Classic Series 3040 Diba Mese
 • Camsan
 • Code: 3040
 • Size: 1200mm x 192.5mm x 8mm

Sàn gỗ công nghiệp Camsan Classic Series 3040 Diba Mese

Kích thước: 1200mm x 192.5mm x 8mm
345.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Camsan Classic Series 1510 Pergamon Oak
 • Camsan
 • Code: 1510
 • Size: 1200mm x 192.5mm x 8mm

Sàn gỗ công nghiệp Camsan Classic Series 1510 Pergamon Oak

Kích thước: 1200mm x 192.5mm x 8mm
345.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Camsan Classic Series 1505 Asos Oak
 • Camsan
 • Code: 1505
 • Size: 1200mm x 192.5mm x 8mm

Sàn gỗ công nghiệp Camsan Classic Series 1505 Asos Oak

Kích thước: 1200mm x 192.5mm x 8mm
345.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Camsan Classic Series 716 Gediz Oak
 • Camsan
 • Code: 716
 • Size: 1200mm x 192.5mm x 8mm

Sàn gỗ công nghiệp Camsan Classic Series 716 Gediz Oak

Kích thước: 1200mm x 192.5mm x 8mm
345.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Camsan Classic Series 714 Pera Oak
 • Camsan
 • Code: 714
 • Size: 1200mm x 192.5mm x 8mm

Sàn gỗ công nghiệp Camsan Classic Series 714 Pera Oak

Kích thước: 1200mm x 192.5mm x 8mm
345.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Camsan Classic Series 704 Abant Oak
 • Camsan
 • Code: 704
 • Size: 1200mm x 192.5mm x 8mm

Sàn gỗ công nghiệp Camsan Classic Series 704 Abant Oak

Kích thước: 1200mm x 192.5mm x 8mm
345.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Camsan Classic Series 555 Elegant Oak
 • Camsan
 • Code: 555
 • Size: 1200mm x 192.5mm x 8mm

Sàn gỗ công nghiệp Camsan Classic Series 555 Elegant Oak

Kích thước: 1200mm x 192.5mm x 8mm
345.000 ₫/m2
Nhấn vào đây để đánh giá
Hỗ trợ trực tuyến
091.8888.927
091.8888.927
0.13055 sec| 2693.305 kb