x

Skirting - Phào (len)

Phào nẹp 95x12mm Biowood SK09512S
 • Biowood
 • Code: SK09512S
 • Size: 5 x 95 x 12 mm

Phào nẹp 95x12mm Biowood SK09512S

Kích thước: 5 x 95 x 12 mm
62.000 ₫/m
Phào nẹp 25x13mm Biowood SK02513
 • Biowood
 • Code: SK02513
 • Size: 2900 x 25 x 13 mm

Phào nẹp 25x13mm Biowood SK02513

Kích thước: 2900 x 25 x 13 mm
39.000 ₫/m
Phào nẹp 95x12mm Biowood SK09512R
 • Biowood
 • Code: SK09512R
 • Size: 2900 x 95 x 12 mm

Phào nẹp 95x12mm Biowood SK09512R

Kích thước: 2900 x 95 x 12 mm
64.000 ₫/m
Phào nẹp 100x20mm Biowood SK10020
 • Biowood
 • Code: SK10020
 • Size: 2900 x 100 x 20 mm

Phào nẹp 100x20mm Biowood SK10020

Kích thước: 2900 x 100 x 20 mm
74.000 ₫/m
Phào nẹp 70x20mm Biowood SK07020
 • Biowood
 • Code: SK07020
 • Size: 2900 x 70 x 20 mm

Phào nẹp 70x20mm Biowood SK07020

Kích thước: 2900 x 70 x 20 mm
46.000 ₫/m
Phào nẹp 65x16mm Biowood SK06516
 • Biowood
 • Code: SK06516
 • Size: 2900 x 65 x 16 mm

Phào nẹp 65x16mm Biowood SK06516

Kích thước: 2900 x 65 x 16 mm
107.000 ₫/m
Phào nẹp 44x19mm Biowood SK04419
 • Biowood
 • Code: SK04419
 • Size: 2900 x 44 x 19 mm

Phào nẹp 44x19mm Biowood SK04419

Kích thước: 2900 x 44 x 19 mm
100.000 ₫/m
Phào nẹp 100x21mm Biowood SK10021
 • Biowood
 • Code: SK10021
 • Size: 2900 x 100 x 21 mm

Phào nẹp 100x21mm Biowood SK10021

Kích thước: 2900 x 100 x 21 mm
64.000 ₫/m
Phào nẹp 34x12mm Biowood SK03412
 • Biowood
 • Code: SK03412
 • Size: 2900 x 34 x 12 mm

Phào nẹp 34x12mm Biowood SK03412

Kích thước: 2900 x 34 x 12 mm
61.000 ₫/m
Nhấn vào đây để đánh giá
Hỗ trợ trực tuyến
091.8888.122
091.8888.122
0.07854 sec| 2852.5 kb