x
Sàn gỗ công nghiệp Thái lan Leowood L87 | 12mm

Sàn gỗ công nghiệp Thái lan Leowood L87 | 12mm

Kích thước: 1210mm x 198mm x 12mm
295.000 ₫/m2 399.000 ₫
Sàn nhựa hèm khóa SPC - Vline Glamour VLS4014 | 5.5mm

Sàn nhựa hèm khóa SPC - Vline Glamour VLS4014 | 5.5mm

Kích thước: 1220mm x 152mm x 5.5mm
320.000 ₫/m2 370.000 ₫
Sàn nhựa hèm khóa SPC - Vline Glamour VLS4013 | 5.5mm

Sàn nhựa hèm khóa SPC - Vline Glamour VLS4013 | 5.5mm

Kích thước: 1220mm x 152mm x 5.5mm
320.000 ₫/m2 370.000 ₫
Sàn nhựa hèm khóa SPC - Vline Glamour VLS4012 | 5.5mm

Sàn nhựa hèm khóa SPC - Vline Glamour VLS4012 | 5.5mm

Kích thước: 1220mm x 152mm x 5.5mm
320.000 ₫/m2 370.000 ₫
Sàn nhựa hèm khóa SPC - Vline Glamour VLS4011 | 5.5mm

Sàn nhựa hèm khóa SPC - Vline Glamour VLS4011 | 5.5mm

Kích thước: 1220mm x 152mm x 5.5mm
320.000 ₫/m2 370.000 ₫
Sàn nhựa hèm khóa SPC - Vline Glamour VLS4010 | 5.5mm

Sàn nhựa hèm khóa SPC - Vline Glamour VLS4010 | 5.5mm

Kích thước: 1220mm x 152mm x 5.5mm
320.000 ₫/m2 370.000 ₫
Sàn nhựa hèm khóa SPC - Vline Glamour VLS4009 | 5.5mm

Sàn nhựa hèm khóa SPC - Vline Glamour VLS4009 | 5.5mm

Kích thước: 1220mm x 152mm x 5.5mm
320.000 ₫/m2 370.000 ₫
Sàn nhựa hèm khóa SPC - Vline Glamour VLS4008 | 5.5mm

Sàn nhựa hèm khóa SPC - Vline Glamour VLS4008 | 5.5mm

Kích thước: 1220mm x 152mm x 5.5mm
320.000 ₫/m2 370.000 ₫
Sàn nhựa hèm khóa SPC - Vline Glamour VLS4007 | 5.5mm

Sàn nhựa hèm khóa SPC - Vline Glamour VLS4007 | 5.5mm

Kích thước: 1220mm x 152mm x 5.5mm
320.000 ₫/m2 370.000 ₫
Sàn gỗ công nghiệp Thái lan Leowood L86 | 12mm

Sàn gỗ công nghiệp Thái lan Leowood L86 | 12mm

Kích thước: 1210mm x 198mm x 12mm
295.000 ₫/m2 399.000 ₫
Sàn nhựa dán keo vân gỗ Aimaru A-4035 | 3mm

Sàn nhựa dán keo vân gỗ Aimaru A-4035 | 3mm

Kích thước: 950mm x 184mm x 3mm
155.000 ₫/m2 163.000 ₫
Sàn gỗ công nghiệp Thái lan Leowood W12 AC4 | 8mm

Sàn gỗ công nghiệp Thái lan Leowood W12 AC4 | 8mm

Kích thước: 1210mm x 198mm x 8mm
255.000 ₫/m2 299.000 ₫
Sàn nhựa dán keo vân gỗ Aimaru A-4041 | 3mm

Sàn nhựa dán keo vân gỗ Aimaru A-4041 | 3mm

Kích thước: 950mm x 184mm x 3mm
155.000 ₫/m2 163.000 ₫
Sàn nhựa hèm khóa Green Mark G6011 | 6mm

Sàn nhựa hèm khóa Green Mark G6011 | 6mm

Kích thước: 1220mm x 180mm x 6mm
405.000 ₫/m2 465.000 ₫
Sàn nhựa hèm khóa Green Mark G6022 | 6mm

Sàn nhựa hèm khóa Green Mark G6022 | 6mm

Kích thước: 1220mm x 180mm x 6mm
405.000 ₫/m2 465.000 ₫
Sàn nhựa hèm khóa Green Mark G6033 | 6mm

Sàn nhựa hèm khóa Green Mark G6033 | 6mm

Kích thước: 1220mm x 180mm x 6mm
405.000 ₫/m2 465.000 ₫
Sàn nhựa hèm khóa Green Mark G6066 | 6mm

Sàn nhựa hèm khóa Green Mark G6066 | 6mm

Kích thước: 1220mm x 180mm x 6mm
405.000 ₫/m2 465.000 ₫
Sàn nhựa hèm khóa Moderna SPC 4S108 | 4mm

Sàn nhựa hèm khóa Moderna SPC 4S108 | 4mm

Kích thước: 1220mm x 150mm x 4mm
285.000 ₫/m2 345.000 ₫
Sàn nhựa hèm khóa Moderna SPC 4S112 | 4mm

Sàn nhựa hèm khóa Moderna SPC 4S112 | 4mm

Kích thước: 1220mm x 150mm x 4mm
285.000 ₫/m2 345.000 ₫
Sàn nhựa hèm khóa Moderna SPC 4S217 | 4mm

Sàn nhựa hèm khóa Moderna SPC 4S217 | 4mm

Kích thước: 1220mm x 150mm x 4mm
285.000 ₫/m2 345.000 ₫
Sàn nhựa hèm khóa Moderna SPC 4S224 | 4mm

Sàn nhựa hèm khóa Moderna SPC 4S224 | 4mm

Kích thước: 1220mm x 150mm x 4mm
285.000 ₫/m2 345.000 ₫
Sàn nhựa hèm khóa Moderna SPC 4S240 | 4mm

Sàn nhựa hèm khóa Moderna SPC 4S240 | 4mm

Kích thước: 1220mm x 150mm x 4mm
285.000 ₫/m2 345.000 ₫
Sàn nhựa hèm khóa Moderna SPC 4S400 | 4mm

Sàn nhựa hèm khóa Moderna SPC 4S400 | 4mm

Kích thước: 1220mm x 150mm x 4mm
285.000 ₫/m2 345.000 ₫
Sàn nhựa hèm khóa Moderna SPC 4S819 | 4mm

Sàn nhựa hèm khóa Moderna SPC 4S819 | 4mm

Kích thước: 1220mm x 150mm x 4mm
285.000 ₫/m2 345.000 ₫
Sàn nhựa hèm khóa Moderna SPC 4S860 | 4mm

Sàn nhựa hèm khóa Moderna SPC 4S860 | 4mm

Kích thước: 1220mm x 150mm x 4mm
285.000 ₫/m2 345.000 ₫
Sàn nhựa hèm khóa Moderna SPC 4S950 | 4mm

Sàn nhựa hèm khóa Moderna SPC 4S950 | 4mm

Kích thước: 1220mm x 150mm x 4mm
285.000 ₫/m2 345.000 ₫
Sàn nhựa hèm khóa Moderna SPC 4S960 | 4mm

Sàn nhựa hèm khóa Moderna SPC 4S960 | 4mm

Kích thước: 1220mm x 150mm x 4mm
285.000 ₫/m2 345.000 ₫
Sàn nhựa dán keo GREENMARK FRM5102 | 2mm

Sàn nhựa dán keo GREENMARK FRM5102 | 2mm

Kích thước: 914.4mm x 152.4mm x 2mm
105.000 ₫/m2 145.000 ₫
Sàn nhựa dán keo GREENMARK FRM5147 | 2mm

Sàn nhựa dán keo GREENMARK FRM5147 | 2mm

Kích thước: 914.4mm x 152.4mm x 2mm
115.000 ₫/m2 145.000 ₫
Sàn nhựa dán keo GREENMARK FRM5156 | 2mm

Sàn nhựa dán keo GREENMARK FRM5156 | 2mm

Kích thước: 914.4mm x 152.4mm x 2mm
105.000 ₫/m2 145.000 ₫
Sàn gỗ Inovar Elite Pro VTA508 Bailey | 12mm

Sàn gỗ Inovar Elite Pro VTA508 Bailey | 12mm

Kích thước: 1285mm x 188mm x 12mm
590.000 ₫/m2
Sàn gỗ Inovar Elite Pro VTA709 Castle | 12mm

Sàn gỗ Inovar Elite Pro VTA709 Castle | 12mm

Kích thước: 1285mm x 188mm x 12mm
590.000 ₫/m2
Sàn gỗ Inovar Elite Pro VTA328 Greyville | 12mm

Sàn gỗ Inovar Elite Pro VTA328 Greyville | 12mm

Kích thước: 1285mm x 188mm x 12mm
590.000 ₫/m2
Sàn gỗ Inovar Elite Pro VTA332 Monuement Oak | 12mm

Sàn gỗ Inovar Elite Pro VTA332 Monuement Oak | 12mm

Kích thước: 1285mm x 188mm x 12mm
590.000 ₫/m2
Tấm ốp tường tre ngoài trời TRELIFE CTECH| ES12

Tấm ốp tường tre ngoài trời TRELIFE CTECH| ES12

Kích thước: 1860mm x 100mm x12mm
2.050.000 ₫/m2
Tấm ốp tường tre ngoài trời TRELIFE XTR| XS12

Tấm ốp tường tre ngoài trời TRELIFE XTR| XS12

Kích thước: 1860mm x 100mm x12mm
2.050.000 ₫/m2
Sàn gỗ Bestchoice BF915 | 8mm

Sàn gỗ Bestchoice BF915 | 8mm

Kích thước: 1208 x 146 x 8 mm
235.000 ₫/m2
Sàn gỗ Bestchoice BF912 | 8mm

Sàn gỗ Bestchoice BF912 | 8mm

Kích thước: 1208 x 146 x 8 mm
235.000 ₫/m2
 
Nhiều sản phẩm chứa Forman dehyte
mà không được tư vấn cụ thể ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng
 
Xem tất cả
Nhìn lại những dự án nổi bật của Kho Kiến Việt trong năm 2020
Nhìn lại những dự án nổi bật của Kho Kiến Việt trong năm 2020
Thi công sàn gỗ công nghiệp Bestchoice cho dự án Khách sạn Nam Cường - Hải Phòng
Thi công sàn gỗ công nghiệp Bestchoice cho dự án Khách sạn Nam Cường - Hải Phòng
Thi công sàn tre ngoài trời Bamboo Ali tại KĐT Gamuda - Hà Nội
Thi công sàn tre ngoài trời Bamboo Ali tại KĐT Gamuda - Hà Nội
Hỗ trợ trực tuyến
091.8888.270
091.8888.270
0.41364 sec| 2525.125 kb