x

Bàn ghế mây nhựa thủ công ngoài trời

Ghế Trứng mây nhựa thủ công BG3
 • Code: BG3
 • Size: Tiêu chuẩn

Ghế Trứng mây nhựa thủ công BG3

Kích thước: Tiêu chuẩn
4.920.000 ₫/bộ
Ghế Diana mây nhựa thủ công BG2
 • Code: BG2
 • Size: Bàn D=75cm

Ghế Diana mây nhựa thủ công BG2

Kích thước: Bàn D=75cm
5.630.000 ₫/bộ
Ghế quây lửng BG23
 • Code: BG23
 • Size: Bàn D=60cm

Ghế quây lửng BG23

Kích thước: Bàn D=60cm
5.680.000 ₫/bộ
Ghế chân quỳ BG22
 • Code: BG22
 • Size: Bàn D=60cm

Ghế chân quỳ BG22

Kích thước: Bàn D=60cm
5.570.000 ₫/bộ
Ghế ăn có tay BG21
 • Code: BG21
 • Size: Bàn 75cmx75cmx72cm

Ghế ăn có tay BG21

Kích thước: Bàn 75cmx75cmx72cm
7.530.000 ₫/bộ
Ghế ăn tựa cao BG19
 • Code: BG19
 • Size: Bàn 60cmx90cmx72cm

Ghế ăn tựa cao BG19

Kích thước: Bàn 60cmx90cmx72cm
8.150.000 ₫/bộ
Ghế tay vặn BG18
 • Code: BG18
 • Size: Tiêu chuẩn

Ghế tay vặn BG18

Kích thước: Tiêu chuẩn
6.420.000 ₫/bộ
Ghế tay ngài BG17
 • Code: BG17
 • Size: Bàn 60cmx60cmx75cm

Ghế tay ngài BG17

Kích thước: Bàn 60cmx60cmx75cm
7.000.000 ₫/bộ
Ghế sò theo mẫu BG16
 • Code: BG16
 • Size: Bàn D=60cm

Ghế sò theo mẫu BG16

Kích thước: Bàn D=60cm
4.905.000 ₫/bộ
Ghế tay bành BG15
 • Code: BG15
 • Size: Bàn D=60cm

Ghế tay bành BG15

Kích thước: Bàn D=60cm
7.310.000 ₫/bộ
Ghế chân quỳ BG14
 • Code: BG14
 • Size: Bàn 60cmx60cmx72cm

Ghế chân quỳ BG14

Kích thước: Bàn 60cmx60cmx72cm
5.520.000 ₫/bộ
Ghế đan ăn mắc cao BG13
 • Code: BG13
 • Size: Bàn 45cmx70cmx72cm

Ghế đan ăn mắc cao BG13

Kích thước: Bàn 45cmx70cmx72cm
7.360.000 ₫/bộ
Ghế sò hở BG12
 • Code: BG12
 • Size: Bàn D=60cm

Ghế sò hở BG12

Kích thước: Bàn D=60cm
6.190.000 ₫/bộ
Ghế sò theo mẫu BG11
 • Code: BG11
 • Size: Tiêu chuẩn

Ghế sò theo mẫu BG11

Kích thước: Tiêu chuẩn
5.055.000 ₫/bộ
Ghế ăn có tay BG10
 • Code: BG10
 • Size: Bàn 65cmx72cm

Ghế ăn có tay BG10

Kích thước: Bàn 65cmx72cm
6.630.000 ₫/bộ
Ghế ăn không tay BG9
 • Code: BG9
 • Size: Bàn 60cmx60cmx72cm

Ghế ăn không tay BG9

Kích thước: Bàn 60cmx60cmx72cm
6.310.000 ₫/bộ
Ghế sò rào BG8
 • Code: BG8
 • Size: Bàn 70cmx70cmx72cm

Ghế sò rào BG8

Kích thước: Bàn 70cmx70cmx72cm
8.010.000 ₫/bộ
Ghế ăn có tay BG7
 • Code: BG7
 • Size: Bàn 65cmx72cm

Ghế ăn có tay BG7

Kích thước: Bàn 65cmx72cm
6.630.000 ₫/bộ
Nhấn vào đây để đánh giá
Hỗ trợ trực tuyến
091.8888.270
091.8888.270
0.11656 sec| 2712.859 kb