x

Bàn ghế mây nhựa thủ công ngoài trời

Ghế Trứng mây nhựa thủ công BG3
 • Code: BG3
 • Size: Tiêu chuẩn
Kích thước: Tiêu chuẩn
4.920.000 ₫/bộ
Ghế Diana mây nhựa thủ công BG2
 • Code: BG2
 • Size: Bàn D=75cm
Kích thước: Bàn D=75cm
5.630.000 ₫/bộ
Ghế quây lửng BG23
 • Code: BG23
 • Size: Bàn D=60cm
Kích thước: Bàn D=60cm
5.680.000 ₫/bộ
Ghế chân quỳ BG22
 • Code: BG22
 • Size: Bàn D=60cm
Kích thước: Bàn D=60cm
5.570.000 ₫/bộ
Ghế ăn có tay BG21
 • Code: BG21
 • Size: Bàn 75cmx75cmx72cm
Kích thước: Bàn 75cmx75cmx72cm
7.530.000 ₫/bộ
Ghế ăn tựa cao BG19
 • Code: BG19
 • Size: Bàn 60cmx90cmx72cm
Kích thước: Bàn 60cmx90cmx72cm
8.150.000 ₫/bộ
Ghế tay vặn BG18
 • Code: BG18
 • Size: Tiêu chuẩn
Kích thước: Tiêu chuẩn
6.420.000 ₫/bộ
Ghế tay ngài BG17
 • Code: BG17
 • Size: Bàn 60cmx60cmx75cm
Kích thước: Bàn 60cmx60cmx75cm
7.000.000 ₫/bộ
Ghế sò theo mẫu BG16
 • Code: BG16
 • Size: Bàn D=60cm
Kích thước: Bàn D=60cm
4.905.000 ₫/bộ
Ghế tay bành BG15
 • Code: BG15
 • Size: Bàn D=60cm
Kích thước: Bàn D=60cm
7.310.000 ₫/bộ
Ghế chân quỳ BG14
 • Code: BG14
 • Size: Bàn 60cmx60cmx72cm
Kích thước: Bàn 60cmx60cmx72cm
5.520.000 ₫/bộ
Ghế đan ăn mắc cao BG13
 • Code: BG13
 • Size: Bàn 45cmx70cmx72cm
Kích thước: Bàn 45cmx70cmx72cm
7.360.000 ₫/bộ
Ghế sò hở BG12
 • Code: BG12
 • Size: Bàn D=60cm
Kích thước: Bàn D=60cm
6.190.000 ₫/bộ
Ghế sò theo mẫu BG11
 • Code: BG11
 • Size: Tiêu chuẩn
Kích thước: Tiêu chuẩn
5.055.000 ₫/bộ
Ghế ăn có tay BG10
 • Code: BG10
 • Size: Bàn 65cmx72cm
Kích thước: Bàn 65cmx72cm
6.630.000 ₫/bộ
Ghế ăn không tay BG9
 • Code: BG9
 • Size: Bàn 60cmx60cmx72cm
Kích thước: Bàn 60cmx60cmx72cm
6.310.000 ₫/bộ
Ghế sò rào BG8
 • Code: BG8
 • Size: Bàn 70cmx70cmx72cm
Kích thước: Bàn 70cmx70cmx72cm
8.010.000 ₫/bộ
Ghế ăn có tay BG7
 • Code: BG7
 • Size: Bàn 65cmx72cm
Kích thước: Bàn 65cmx72cm
6.630.000 ₫/bộ
Ghế sò theo mẫu BG5
 • Code: BG5
 • Size: Bàn 60cmx90cmx75cm
Kích thước: Bàn 60cmx90cmx75cm
6.530.000 ₫/bộ
Ghế Baiso tựa cao BG4
 • Code: BG4
 • Size: Tiêu chuẩn
Kích thước: Tiêu chuẩn
6.130.000 ₫/bộ
Nhấn vào đây để đánh giá
Hỗ trợ trực tuyến
091.8888.927
091.8888.927
0.12836 sec| 2747.281 kb