x

Celling - Ốp trần, tường Biowood

Quy cách chiều dài của sản phẩm chuyển về chiều dài mới L = 5850mm ! Vậy nên quy cách chiều dài trên ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.

Gỗ ốp trần, tường 225x18mm Biowood CL22518
 • Biowood
 • Code: CL22518
 • Size: 2900mm x 225mm x 18mm

Gỗ ốp trần, tường 225x18mm Biowood CL22518

Kích thước: 2900mm x 225mm x 18mm
285.000 ₫/m
Gỗ ốp trần, tường 70x10mm Biowood CL07010
 • Biowood
 • Code: CL07010
 • Size: 2900mm x 70mm x 10mm

Gỗ ốp trần, tường 70x10mm Biowood CL07010

Kích thước: 2900mm x 70mm x 10mm
71.000 ₫/m
Gỗ ốp trần, tường 65x16mm Biowood CL06516
 • Biowood
 • Code: CL06516
 • Size: 2900mm x 65mm x 16mm

Gỗ ốp trần, tường 65x16mm Biowood CL06516

Kích thước: 2900mm x 65mm x 16mm
82.000 ₫/m
Gỗ ốp trần, tường 100x12mm Biowood CL10012
 • Biowood
 • Code: Biowood-CL10012
 • Size: 2900mm x 100mm x 12mm

Gỗ ốp trần, tường 100x12mm Biowood CL10012

Kích thước: 2900mm x 100mm x 12mm
107.000 ₫/m
Gỗ ốp trần, tường 96x16mm Biowood CL09615
 • Biowood
 • Code: CL09615
 • Size: 2900mm x 96mm x 15mm

Gỗ ốp trần, tường 96x16mm Biowood CL09615

Kích thước: 2900mm x 96mm x 15mm
107.000 ₫/m
Gỗ ốp trần, tường 124x8mm Biowood CL12408
 • Biowood
 • Code: CL12408
 • Size: 2900mm x 124mm x 8mm

Gỗ ốp trần, tường 124x8mm Biowood CL12408

Kích thước: 2900mm x 124mm x 8mm
118.000 ₫/m
Gỗ ốp trần, tường 68x16mm Biowood CL06816
 • Biowood
 • Code: CL06816
 • Size: 2900mm x 68mm x 16mm

Gỗ ốp trần, tường 68x16mm Biowood CL06816

Kích thước: 2900mm x 68mm x 16mm
118.000 ₫/m
Gỗ ốp trần, tường 68x25mm Biowood CL06825
 • Biowood
 • Code: CL06825
 • Size: 2900mm x 68mm x 25 mm

Gỗ ốp trần, tường 68x25mm Biowood CL06825

Kích thước: 2900mm x 68mm x 25 mm
135.000 ₫/m
Gỗ ốp trần, tường 248x10mm Biowood CL24810
 • Biowood
 • Code: CL24810
 • Size: 290mm x 248mm x 10 mm

Gỗ ốp trần, tường 248x10mm Biowood CL24810

Kích thước: 290mm x 248mm x 10 mm
196.000 ₫/m
Gỗ ốp trần, tường 52x16mm Biowood CL05216
 • Biowood
 • Code: CL05216
 • Size: 2900mm x 52mm x 16mm

Gỗ ốp trần, tường 52x16mm Biowood CL05216

Kích thước: 2900mm x 52mm x 16mm
110.000 ₫/m
Gỗ ốp trần, tường 55x40mm Biowood CL05540
 • Biowood
 • Code: CL05540
 • Size: 2900mm x 55mm x 40mm

Gỗ ốp trần, tường 55x40mm Biowood CL05540

Kích thước: 2900mm x 55mm x 40mm
100.000 ₫/m
Gỗ ốp trần, tường 100x40mm Biowood CL10040
 • Biowood
 • Code: CL10040
 • Size: 2900mm x 100mm x 40mm

Gỗ ốp trần, tường 100x40mm Biowood CL10040

Kích thước: 2900mm x 100mm x 40mm
201.000 ₫/m
Gỗ ốp trần, tường 122x11mm Biowood CL12211
 • Biowood
 • Code: CL12211
 • Size: 2900mm x 122mm x 11mm

Gỗ ốp trần, tường 122x11mm Biowood CL12211

Kích thước: 2900mm x 122mm x 11mm
110.000 ₫/m
Gỗ ốp trần, tường 140x25mm Biowood CL14025
 • Biowood
 • Code: CL14025
 • Size: 2900mm x 140mm x 25mm

Gỗ ốp trần, tường 140x25mm Biowood CL14025

Kích thước: 2900mm x 140mm x 25mm
200.000 ₫/m
Gỗ ốp trần, tường 150x8mm Biowood CL15008
 • Biowood
 • Code: CL15008
 • Size: 2900mm x 150mm x 8mm

Gỗ ốp trần, tường 150x8mm Biowood CL15008

Kích thước: 2900mm x 150mm x 8mm
128.000 ₫/m
Gỗ ốp trần, tường 175x18mm Biowood CL17518
 • Biowood
 • Code: CL17518
 • Size: 2900mm x 175mm x 18mm

Gỗ ốp trần, tường 175x18mm Biowood CL17518

Kích thước: 2900mm x 175mm x 18mm
226.000 ₫/m
Gỗ ốp trần, tường 310x10mm Biowood CL31010
 • Biowood
 • Code: CL31010
 • Size: 2900mm x 310mm x 10mm

Gỗ ốp trần, tường 310x10mm Biowood CL31010

Kích thước: 2900mm x 310mm x 10mm
219.000 ₫/m
Gỗ ốp trần, tường 360x10mm Biowood CL36010
 • Biowood
 • Code: CL36010
 • Size: 2900mm x 360mm x 10mm

Gỗ ốp trần, tường 360x10mm Biowood CL36010

Kích thước: 2900mm x 360mm x 10mm
302.000 ₫/m
Nhấn vào đây để đánh giá
Hỗ trợ trực tuyến
091.8888.122
091.8888.122
0.08469 sec| 2942.539 kb