x

Celling - Ốp trần, tường Biowood

Quy cách chiều dài của sản phẩm chuyển về chiều dài mới L = 5850mm ! Vậy nên quy cách chiều dài trên ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.

Gỗ ốp trần, tường 225x18mm Biowood CL22518
 • Biowood
 • Code: CL22518
 • Size: 225mm x 18mm
Kích thước: 225mm x 18mm
314.000 ₫/md
Gỗ ốp trần, tường 70x10mm Biowood CL07010
 • Biowood
 • Code: CL07010
 • Size: 70mm x 10mm
Kích thước: 70mm x 10mm
78.000 ₫/md
Gỗ ốp trần, tường 65x16mm Biowood CL06516
 • Biowood
 • Code: CL06516
 • Size: 65mm x 16mm
Kích thước: 65mm x 16mm
90.000 ₫/md
Gỗ ốp trần, tường 100x12mm Biowood CL10012
 • Biowood
 • Code: Biowood-CL10012
 • Size: 100mm x 12mm
Kích thước: 100mm x 12mm
118.000 ₫/md
Gỗ ốp trần, tường 96x16mm Biowood CL09615
 • Biowood
 • Code: CL09615
 • Size: 96mm x 15mm
Kích thước: 96mm x 15mm
118.000 ₫/md
Gỗ ốp trần, tường 124x8mm Biowood CL12408
 • Biowood
 • Code: CL12408
 • Size: 124mm x 8mm
Kích thước: 124mm x 8mm
130.000 ₫/md
Gỗ ốp trần, tường 68x16mm Biowood CL06816
 • Biowood
 • Code: CL06816
 • Size: 68mm x 16mm
Kích thước: 68mm x 16mm
130.000 ₫/md
Gỗ ốp trần, tường 68x25mm Biowood CL06825
 • Biowood
 • Code: CL06825
 • Size: 68mm x 25 mm
Kích thước: 68mm x 25 mm
149.000 ₫/md
Gỗ ốp trần, tường 248x10mm Biowood CL24810
 • Biowood
 • Code: CL24810
 • Size: 248mm x 10 mm
Kích thước: 248mm x 10 mm
216.000 ₫/md
Gỗ ốp trần, tường 52x16mm Biowood CL05216
 • Biowood
 • Code: CL05216
 • Size: 52mm x 16mm
Kích thước: 52mm x 16mm
121.000 ₫/md
Gỗ ốp trần, tường 55x40mm Biowood CL05540
 • Biowood
 • Code: CL05540
 • Size: 55mm x 40mm
Kích thước: 55mm x 40mm
110.000 ₫/md
Gỗ ốp trần, tường 100x40mm Biowood CL10040
 • Biowood
 • Code: CL10040
 • Size: 100mm x 40mm
Kích thước: 100mm x 40mm
221.000 ₫/md
Gỗ ốp trần, tường 122x11mm Biowood CL12211
 • Biowood
 • Code: CL12211
 • Size: 122mm x 11mm
Kích thước: 122mm x 11mm
121.000 ₫/md
Gỗ ốp trần, tường 140x25mm Biowood CL14025
 • Biowood
 • Code: CL14025
 • Size: 140mm x 25mm
Kích thước: 140mm x 25mm
220.000 ₫/md
Gỗ ốp trần, tường 150x8mm Biowood CL15008
 • Biowood
 • Code: CL15008
 • Size: 150mm x 8mm
Kích thước: 150mm x 8mm
141.000 ₫/md
Gỗ ốp trần, tường 175x18mm Biowood CL17518
 • Biowood
 • Code: CL17518
 • Size: 175mm x 18mm
Kích thước: 175mm x 18mm
249.000 ₫/md
Gỗ ốp trần, tường 310x10mm Biowood CL31010
 • Biowood
 • Code: CL31010
 • Size: 310mm x 10mm
Kích thước: 310mm x 10mm
241.000 ₫/md
Gỗ ốp trần, tường 360x10mm Biowood CL36010
 • Biowood
 • Code: CL36010
 • Size: 360mm x 10mm
Kích thước: 360mm x 10mm
332.000 ₫/md
Nhấn vào đây để đánh giá
Hỗ trợ trực tuyến
091.8888.927
091.8888.927
0.23141 sec| 2747.656 kb