x

Door system - Hệ thống cửa

Khung cửa 70x40mm Biowood WF07040
 • Biowood
 • Code: WF07040
 • Size: 2900mm x 70mm x 40mm

Khung cửa 70x40mm Biowood WF07040

Kích thước: 2900mm x 70mm x 40mm
179.000 ₫/md
Khung cửa 150x45mm Biowood DF15045
 • Biowood
 • Code: DF15045
 • Size: 2900mm x 150mm x 45mm

Khung cửa 150x45mm Biowood DF15045

Kích thước: 2900mm x 150mm x 45mm
339.000 ₫/md
Khung cửa 100x30mm Biowood DF10030
 • Biowood
 • Code: DF10030
 • Size: 2900mm x 100mm x 30mm

Khung cửa 100x30mm Biowood DF10030

Kích thước: 2900mm x 100mm x 30mm
324.000 ₫/md
Khung cửa 100x45mm Biowood DF10045
 • Biowood
 • Code: DF10045
 • Size: 2900mm x 100mm x 45mm

Khung cửa 100x45mm Biowood DF10045

Kích thước: 2900mm x 100mm x 45mm
260.000 ₫/md
Khung cửa 100x50mm Biowood DF12050
 • Biowood
 • Code: DF12050
 • Size: 2900mm x 100mm x 50mm

Khung cửa 100x50mm Biowood DF12050

Kích thước: 2900mm x 100mm x 50mm
285.000 ₫/md
Khung cửa (Nắp khung) 45x65mm Biowood DFC04565
 • Biowood
 • Code: DFC04565
 • Size: 2900mm x 45mm x 65mm

Khung cửa (Nắp khung) 45x65mm Biowood DFC04565

Kích thước: 2900mm x 45mm x 65mm
139.000 ₫/md
Khung cửa (Thanh dừng) 30x25mm Biowood DFS03025
 • Biowood
 • Code: DFS03025
 • Size: 2900mm x 30mm x 25mm

Khung cửa (Thanh dừng) 30x25mm Biowood DFS03025

Kích thước: 2900mm x 30mm x 25mm
93.000 ₫/md
Khung cửa 248x40mm Biowood DP24840
 • Biowood
 • Code: DP24840
 • Size: 2900mm x 100mm x 30mm

Khung cửa 248x40mm Biowood DP24840

Kích thước: 2900mm x 100mm x 30mm
606.000 ₫/md
Khung cửa 185x70mm Biowood DF18570
 • Biowood
 • Code: DF18570
 • Size: 2900mm x 185mm x 70mm

Khung cửa 185x70mm Biowood DF18570

Kích thước: 2900mm x 185mm x 70mm
285.000 ₫/md
Nhấn vào đây để đánh giá
Hỗ trợ trực tuyến
091.8888.122
091.8888.122
0.68205 sec| 2732.258 kb