x

Gỗ nhựa PE GreenWood

Sàn vỉ gỗ nhựa GreenWood GW-DT01 | 300x300x22mm
 • Greenwood
 • Code: GW-DT01
 • Size: 300mmx300mmx22mm
Kích thước: 300mmx300mmx22mm
84.000 ₫/vỉ
Sàn ngoài trời 1 lớp Greenwood | GW-PP01 140x22mm
 • Greenwood
 • Code: GW-PP01
 • Size: 2900mm x 140mm x 22mm
Kích thước: 2900mm x 140mm x 22mm
145.000 ₫/md
Sàn ngoài trời 1 lớp Greenwood | GW-PP02A 140x25mm
 • Greenwood
 • Code: GW-PP02A
 • Size: 2900mm x 140mm x 25mm
Kích thước: 2900mm x 140mm x 25mm
135.000 ₫/md
Sàn ngoài trời 1 lớp Greenwood | GW-PP03 140x22mm
 • Greenwood
 • Code: GW-PP03
 • Size: 2900mm x 140mm x 22mm
Kích thước: 2900mm x 140mm x 22mm
195.000 ₫/md
Sàn ngoài trời 1 lớp Greenwood | GW-PP03A 140x22mm
 • Greenwood
 • Code: GW-PP03A
 • Size: 2900mm x 140mm x 22mm
Kích thước: 2900mm x 140mm x 22mm
195.000 ₫/md
Sàn ngoài trời 1 lớp Greenwood | GW-PP04 140x25mm
 • Greenwood
 • Code: GW-PP04
 • Size: 2900mm x 140mm x 25mm
Kích thước: 2900mm x 140mm x 25mm
130.000 ₫/md
Sàn ngoài trời 1 lớp Greenwood | GW-PP04A 140x25mm
 • Greenwood
 • Code: GW-PP04A
 • Size: 2900mm x 140mm x 25mm
Kích thước: 2900mm x 140mm x 25mm
120.000 ₫/md
Sàn ngoài trời 2 lớp Greenwood | GW-CD01 140x23mm
 • Greenwood
 • Code: GW-CD01
 • Size: 2900mm x 140mm x 23mm
Kích thước: 2900mm x 140mm x 23mm
297.000 ₫/md
Sàn ngoài trời 2 lớp Greenwood | GW-CD02 140x23mm
 • Greenwood
 • Code: GW-CD02
 • Size: 2900mm x 140mm x 23mm
Kích thước: 2900mm x 140mm x 23mm
225.000 ₫/md
Sàn ngoài trời 2 lớp Greenwood | GW-CD03 140x20mm
 • Greenwood
 • Code: GW-CD03
 • Size: 2900mm x 140mm x 20mm
Kích thước: 2900mm x 140mm x 20mm
202.000 ₫/md
Sàn ngoài trời 2 lớp Greenwood | GW-CD04 152x12mm
 • Greenwood
 • Code: GW-CD04
 • Size: 2900mm x 152mm x 12mm
Kích thước: 2900mm x 152mm x 12mm
190.000 ₫/md
Sàn ngoài trời 2 lớp Greenwood | GW-CD05 146x19mm
 • Greenwood
 • Code: GW-CD05
 • Size: 2900mm x 146mm x 19mm
Kích thước: 2900mm x 146mm x 19mm
208.000 ₫/md
Sàn ngoài trời 2 lớp Greenwood | GW-CD06 148x23mm
 • Greenwood
 • Code: GW-CD06
 • Size: 2900mm x 148mm x 23mm
Kích thước: 2900mm x 148mm x 23mm
213.000 ₫/md
Sàn ngoài trời 2 lớp Greenwood | GW-CD07 100x12mm
 • Greenwood
 • Code: GW-CD07
 • Size: 2900mm x 100mm x 12mm
Kích thước: 2900mm x 100mm x 12mm
150.000 ₫/md
Nhấn vào đây để đánh giá
Hỗ trợ trực tuyến
091.8888.927
091.8888.927
0.13647 sec| 2731.273 kb