x

Kronnotex Mammut 12mm

Kronnotex Mammut 12mm

Sàn gỗ Kronotex Mammut D2413 Limed Oak | 12mm
 • Kronotex
 • Code: D2413
 • Size: 1845mm x 188mm x 12mm

Sàn gỗ Kronotex Mammut D2413 Limed Oak | 12mm

Kích thước: 1845mm x 188mm x 12mm
650.000 ₫/m2
Sàn gỗ Kronotex Mammut D2801 Capital Oak Medium | 12mm
 • Code: D2801
 • Size: 1845mm x 188mm x 12mm

Sàn gỗ Kronotex Mammut D2801 Capital Oak Medium | 12mm

Kích thước: 1845mm x 188mm x 12mm
650.000 ₫/m2
Sàn gỗ Kronotex Mammut D2802 Capital Oak Coffee | 12mm
 • Code: D2802
 • Size: 1845mm x 188mm x 12mm

Sàn gỗ Kronotex Mammut D2802 Capital Oak Coffee | 12mm

Kích thước: 1845mm x 188mm x 12mm
650.000 ₫/m2
Sàn gỗ Kronotex Mammut D2933 Oka Champange | 12mm
 • Code: D2933
 • Size: 1845mm x 188mm x 12mm

Sàn gỗ Kronotex Mammut D2933 Oka Champange | 12mm

Kích thước: 1845mm x 188mm x 12mm
650.000 ₫/m2
Sàn gỗ Kronotex Mammut D2994 Capital Oka | 12mm
 • Code: D2994
 • Size: 1845mm x 188mm x 12mm

Sàn gỗ Kronotex Mammut D2994 Capital Oka | 12mm

Kích thước: 1845mm x 188mm x 12mm
650.000 ₫/m2
Sàn gỗ Kronotex Mammut D2999 Capital Oak Nature | 12mm
 • Code: D2999
 • Size: 1845mm x 188mm x 12mm

Sàn gỗ Kronotex Mammut D2999 Capital Oak Nature | 12mm

Kích thước: 1845mm x 188mm x 12mm
650.000 ₫/m2
Sàn gỗ Kronotex Mammut D3076 Everes Oak | 12mm
 • Code: D3076
 • Size: 1845mm x 188mm x 12mm

Sàn gỗ Kronotex Mammut D3076 Everes Oak | 12mm

Kích thước: 1845mm x 188mm x 12mm
650.000 ₫/m2
Sàn gỗ Kronotex Mammut D3077 Everest Oak Bronze | 12mm
 • Code: D3077
 • Size: 1845mm x 188mm x 12mm

Sàn gỗ Kronotex Mammut D3077 Everest Oak Bronze | 12mm

Kích thước: 1845mm x 188mm x 12mm
650.000 ₫/m2
Sàn gỗ Kronotex Mammut D4152 Everest Oak Nature | 12mm
 • Code: D4152
 • Size: 1845mm x 188mm x 12mm

Sàn gỗ Kronotex Mammut D4152 Everest Oak Nature | 12mm

Kích thước: 1845mm x 188mm x 12mm
650.000 ₫/m2
Sàn gỗ Kronotex Mammut D4791 Macro Oak Brow | 12mm
 • Code: D4791
 • Size: 1845mm x 188mm x 12mm

Sàn gỗ Kronotex Mammut D4791 Macro Oak Brow | 12mm

Kích thước: 1845mm x 188mm x 12mm
650.000 ₫/m2
Sàn gỗ Kronotex Mammut D4793 Macro Oak White | 12mm
 • Code: D4793
 • Size: 1845mm x 188mm x 12mm

Sàn gỗ Kronotex Mammut D4793 Macro Oak White | 12mm

Kích thước: 1845mm x 188mm x 12mm
650.000 ₫/m2
Sàn gỗ Kronotex Mammut D4795 Highland Oak Bronze | 12mm
 • Code: D4795
 • Size: 1845mm x 188mm x 12mm

Sàn gỗ Kronotex Mammut D4795 Highland Oak Bronze | 12mm

Kích thước: 1845mm x 188mm x 12mm
650.000 ₫/m2

Theo nhiều quan điểm, tốt nhất có nghĩa là đủ tốt. Nếu quý vị luôn tìm kiếm đến sự hoàn hảo thì có loại sàn gỗ đáp ứng được yêu cầu, đó là dòng sản phẩm MAMMUT của Kronotex, loại sàn gỗ công nghiệp duy nhất có chiều dài tấm hơn 1,8m. MAMMUT là sự kết hợp tuyệt vời của các dòng Robusto, Dynamic và Exquisit.

san-g0-kronotex-mammut

Hỗ trợ trực tuyến
091.8888.927
0.04802 sec| 2418.602 kb