x

LOUVER - Lam xoay

Lam xoay 45x60mm Biowood LV45060
 • Biowood
 • Code: LV45060
 • Size: 2900mm x 200mm x 32mm

Lam xoay 45x60mm Biowood LV45060

Kích thước: 2900mm x 200mm x 32mm
1.340.000 ₫/md
Lam xoay 200x32mm Biowood LV20032|
 • Biowood
 • Code: LV20032
 • Size: 2900mm x 200mm x 32mm

Lam xoay 200x32mm Biowood LV20032|

Kích thước: 2900mm x 200mm x 32mm
406.000 ₫/md
Lam xoay 150x35mm Biowood LV15035
 • Biowood
 • Code: LV15035
 • Size: 2900mm x 150mm x 35mm

Lam xoay 150x35mm Biowood LV15035

Kích thước: 2900mm x 150mm x 35mm
321.000 ₫/md
Lam xoay 250x28mm Biowood LF09530
 • Biowood
 • Code: LF09530
 • Size: 2900mm x 95mm x 30mm

Lam xoay 250x28mm Biowood LF09530

Kích thước: 2900mm x 95mm x 30mm
317.000 ₫/md
Lam xoay 90x19mm Biowood LV09019A
 • Biowood
 • Code: LV09019A
 • Size: 2900mm x 90mm x 19mm

Lam xoay 90x19mm Biowood LV09019A

Kích thước: 2900mm x 90mm x 19mm
93.000 ₫/md
Lam xoay 90x19mm Biowood LV09019B
 • Biowood
 • Code: LV09019B
 • Size: 2900mm x 90mm x 19mm

Lam xoay 90x19mm Biowood LV09019B

Kích thước: 2900mm x 90mm x 19mm
93.000 ₫/md
Lam xoay 150x24mm Biowood LV15024
 • Biowood
 • Code: LV15024
 • Size: 2900mm x 150mm x 24mm

Lam xoay 150x24mm Biowood LV15024

Kích thước: 2900mm x 150mm x 24mm
249.000 ₫/md
Lam xoay 150x30mm Biowood LV15030
 • Biowood
 • Code: LV15030
 • Size: 2900mm x 150mm x 30mm

Lam xoay 150x30mm Biowood LV15030

Kích thước: 2900mm x 150mm x 30mm
Liên hệ
Lam xoay 200x30mm Biowood LV20030
 • Biowood
 • Code: LV20030
 • Size: 2900mm x 200mm x 30mm

Lam xoay 200x30mm Biowood LV20030

Kích thước: 2900mm x 200mm x 30mm
Liên hệ
Lam xoay 200x30mm Biowood LV30050
 • Biowood
 • Code: LV20030
 • Size: 2900mm x 300mm x 50mm

Lam xoay 200x30mm Biowood LV30050

Kích thước: 2900mm x 300mm x 50mm
659.000 ₫/md
Nhấn vào đây để đánh giá
Hỗ trợ trực tuyến
091.8888.270
091.8888.270
0.65552 sec| 2740.25 kb