x

Malacca ONE 12mm

Sàn gỗ công nghiệp Malacca ONE 1616GM | 12mm
 • Malacca
 • Code: 1616GM
 • Size: 1228 x 148 x 12 mm
Kích thước: 1228 x 148 x 12 mm
435.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Malacca ONE 9199GM | 12mm
 • Malacca
 • Code: 9199GM
 • Size: 1228 x 148 x 12 mm
Kích thước: 1228 x 148 x 12 mm
435.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Malacca ONE 9999GM White Oak | 12mm
 • Malacca
 • Code: 9999GM
 • Size: 1228 x 148 x 12 mm
Kích thước: 1228 x 148 x 12 mm
435.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Malacca ONE 1618GM | 12mm
 • Malacca
 • Code: 1618GM
 • Size: 1228 x 148 x 12 mm
Kích thước: 1228 x 148 x 12 mm
435.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Malacca ONE 1166GM Drift wood Oak | 12mm
 • Malacca
 • Code: 1166GM
 • Size: 1228 x 148 x 12 mm
Kích thước: 1228 x 148 x 12 mm
435.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Malacca ONE 1187GM Rio Cherry | 12mm
 • Malacca
 • Code: 1187GM
 • Size: 1228 x 148 x 12 mm
Kích thước: 1228 x 148 x 12 mm
435.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Malacca ONE 3688GM Red Walnut | 12mm
 • Malacca
 • Code: 3688GM
 • Size: 1228 x 148 x 12 mm
Kích thước: 1228 x 148 x 12 mm
435.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Malacca ONE 1188GM Oak Provence | 12mm
 • Malacca
 • Code: 1188GM
 • Size: 1228 x 148 x 12 mm
Kích thước: 1228 x 148 x 12 mm
435.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Malacca ONE 1368GM American Walnut | 12mm
 • Malacca
 • Code: 1368GM
 • Size: 1228 x 148 x 12 mm
Kích thước: 1228 x 148 x 12 mm
435.000 ₫/m2
Nhấn vào đây để đánh giá
Hỗ trợ trực tuyến
091.8888.927
091.8888.927
0.14664 sec| 2707.555 kb