x

Phụ kiện gỗ nhựa Việt Pháp

Thanh xương lắp đặt việt Pháp P07
 • Việt Pháp
 • Code: P07
 • Size: tiêu chuẩn nhà SX

Thanh xương lắp đặt việt Pháp P07

Kích thước: tiêu chuẩn nhà SX
19.500 ₫/thanh
Thanh xương lắp đặt việt Pháp P06
 • Việt Pháp
 • Code: P06
 • Size: tiêu chuẩn nhà SX

Thanh xương lắp đặt việt Pháp P06

Kích thước: tiêu chuẩn nhà SX
19.500 ₫/thanh
Phụ kiện lắp đặt việt Pháp P03
 • Việt Pháp
 • Code: P03
 • Size: tiêu chuẩn nhà SX

Phụ kiện lắp đặt việt Pháp P03

Kích thước: tiêu chuẩn nhà SX
12.000 ₫/chiếc
Phào cửa sổ Laminate Gplast phủ phim Việt Pháp Gplast P23F001 65x23mm
 • Việt Pháp
 • Code: P23F001
 • Size: 2200mm x 17mm x 6mm

Phào cửa sổ Laminate Gplast phủ phim Việt Pháp Gplast P23F001 65x23mm

Kích thước: 2200mm x 17mm x 6mm
66.000 ₫/md
Ke phào Laminate Gplast phủ phim Việt Pháp Gplast P20F001 17x6mm
 • Việt Pháp
 • Code: P20F001
 • Size: 2200mm x 17mm x 6mm

Ke phào Laminate Gplast phủ phim Việt Pháp Gplast P20F001 17x6mm

Kích thước: 2200mm x 17mm x 6mm
6.600 ₫/md
Phào chân tường Laminate Gplast phủ phim Việt Pháp Gplast P16F001 100x15mm
 • Việt Pháp
 • Code: P16F001
 • Size: 2200mm x 100mm x 15mm

Phào chân tường Laminate Gplast phủ phim Việt Pháp Gplast P16F001 100x15mm

Kích thước: 2200mm x 100mm x 15mm
75.000 ₫/md
Phào cân 45 Laminate Gplast phủ phim Việt Pháp Gplast P12F001 23x45mm
 • Việt Pháp
 • Code: P12F001
 • Size: 2200mm x 35mm x 18.5mm

Phào cân 45 Laminate Gplast phủ phim Việt Pháp Gplast P12F001 23x45mm

Kích thước: 2200mm x 35mm x 18.5mm
55.000 ₫/md
Phào cân 35 Laminate Gplast phủ phim Việt Pháp Gplast P11F001 18.5x35mm
 • Việt Pháp
 • Code: P11F001
 • Size: 2200mm x 35mm x 18.5mm

Phào cân 35 Laminate Gplast phủ phim Việt Pháp Gplast P11F001 18.5x35mm

Kích thước: 2200mm x 35mm x 18.5mm
47.000 ₫/md
Thanh nẹp gỗ nhựa Gplast phủ phim Việt Pháp Gplast P09F001| 25x25mm
 • Việt Pháp
 • Code: P09F001
 • Size: 2200mm x 25mm x 25mm

Thanh nẹp gỗ nhựa Gplast phủ phim Việt Pháp Gplast P09F001| 25x25mm

Kích thước: 2200mm x 25mm x 25mm
25.000 ₫/md
Thanh nẹp gỗ nhựa Gplast phủ phim Việt Pháp Gplast P08F001| 35x35mm
 • Việt Pháp
 • Code: P08F001
 • Size: 2200mm x 35mm x 35mm

Thanh nẹp gỗ nhựa Gplast phủ phim Việt Pháp Gplast P08F001| 35x35mm

Kích thước: 2200mm x 35mm x 35mm
25.000 ₫/md
Thanh nẹp gỗ nhựa Gplast phủ phim Việt Pháp Gplast P05F001| 50x20mm
 • Việt Pháp
 • Code: P05F001
 • Size: 2200mm x 50mm x 20mm

Thanh nẹp gỗ nhựa Gplast phủ phim Việt Pháp Gplast P05F001| 50x20mm

Kích thước: 2200mm x 50mm x 20mm
27.000 ₫/md
Thanh nẹp gỗ nhựa Gplast phủ phim Việt Pháp Gplast P04F001| 45x45mm
 • Việt Pháp
 • Code: P04F001
 • Size: 2200mm x 45mm x 45mm

Thanh nẹp gỗ nhựa Gplast phủ phim Việt Pháp Gplast P04F001| 45x45mm

Kích thước: 2200mm x 45mm x 45mm
31.500 ₫/md
Thanh nẹp gỗ nhựa Gplast phủ phim Việt Pháp Gplast P02F001| 50x30mm
 • Việt Pháp
 • Code: P02F001
 • Size: 2200mm x 50mm x 30mm

Thanh nẹp gỗ nhựa Gplast phủ phim Việt Pháp Gplast P02F001| 50x30mm

Kích thước: 2200mm x 50mm x 30mm
30.000 ₫/md
Phào trần gỗ nhựa Gplast phủ phim Việt Pháp Gplast P01F001| 39x26mm
 • Việt Pháp
 • Code: P01F001
 • Size: 2200mm x 39mm x 26mm

Phào trần gỗ nhựa Gplast phủ phim Việt Pháp Gplast P01F001| 39x26mm

Kích thước: 2200mm x 39mm x 26mm
37.000 ₫/md
Nhấn vào đây để đánh giá
Hỗ trợ trực tuyến
091.8888.927
091.8888.927
0.20239 sec| 2739.438 kb