x

Phụ kiện gỗ nhựa Việt Pháp

Phào phân vị 60 Laminate Gplast phủ phim Việt Pháp Gplast P14F001 23.5x60mm
 • Việt Pháp
 • Code: P14F001
 • Size: 2200mm x 60mm x 23.5mm
Kích thước: 2200mm x 60mm x 23.5mm
62.000 ₫/md
Phào phân vị 45 Laminate Gplast phủ phim Việt Pháp Gplast P13F001 20x45mm
 • Việt Pháp
 • Code: P13F001
 • Size: 2200mm x 45mm x 20mm
Kích thước: 2200mm x 45mm x 20mm
47.000 ₫/md
Phào góc âm Laminate Gplast phủ phim Việt Pháp Gplast P10F001 25x10mm
 • Việt Pháp
 • Code: P10F001
 • Size: 2200mm x 25mm x 10mm
Kích thước: 2200mm x 25mm x 10mm
46.000 ₫/md
Phào cổ trần 100 Laminate Gplast phủ phim Việt Pháp Gplast P16F001 100x26mm
 • Việt Pháp
 • Code: P18F001
 • Size: 2200mm x 100mm x 26mm
Kích thước: 2200mm x 100mm x 26mm
83.000 ₫/md
Phào bo góc vuông Laminate Gplast phủ phim Việt Pháp Gplast P19F001 50x48mm
 • Việt Pháp
 • Code: P19F001
 • Size: 2200mm x 50mm x 48mm
Kích thước: 2200mm x 50mm x 48mm
66.000 ₫/md
Ke phào Laminate Gplast phủ phim Việt Pháp Gplast P21F001 32x6mm
 • Việt Pháp
 • Code: P21F001
 • Size: 2200mm x 32mm x 6mm
Kích thước: 2200mm x 32mm x 6mm
7.000 ₫/md
Ke phào Laminate Gplast phủ phim Việt Pháp Gplast P22F001 38.5x6.5mm
 • Việt Pháp
 • Code: P22F001
 • Size: 2200mm x 38.5mm x 6.5mm
Kích thước: 2200mm x 38.5mm x 6.5mm
9.000 ₫/md
Thanh xương lắp đặt việt Pháp P07
 • Việt Pháp
 • Code: P07
 • Size: tiêu chuẩn nhà SX
Kích thước: tiêu chuẩn nhà SX
18.700 ₫/thanh
Thanh xương lắp đặt việt Pháp P06
 • Việt Pháp
 • Code: P06
 • Size: tiêu chuẩn nhà SX
Kích thước: tiêu chuẩn nhà SX
18.700 ₫/thanh
Phụ kiện lắp đặt việt Pháp P03
 • Việt Pháp
 • Code: P03
 • Size: tiêu chuẩn nhà SX
Kích thước: tiêu chuẩn nhà SX
1.150 ₫/chiếc
Phào cửa sổ Laminate Gplast phủ phim Việt Pháp Gplast P23F001 65x23mm
 • Việt Pháp
 • Code: P23F001
 • Size: 2200mm x 17mm x 6mm
Kích thước: 2200mm x 17mm x 6mm
62.400 ₫/md
Ke phào Laminate Gplast phủ phim Việt Pháp Gplast P20F001 17x6mm
 • Việt Pháp
 • Code: P20F001
 • Size: 2200mm x 17mm x 6mm
Kích thước: 2200mm x 17mm x 6mm
6.270 ₫/md
Phào chân tường Laminate Gplast phủ phim Việt Pháp Gplast P16F001 100x15mm
 • Việt Pháp
 • Code: P16F001
 • Size: 2200mm x 100mm x 15mm
Kích thước: 2200mm x 100mm x 15mm
70.700 ₫/md
Phào cân 45 Laminate Gplast phủ phim Việt Pháp Gplast P12F001 23x45mm
 • Việt Pháp
 • Code: P12F001
 • Size: 2200mm x 35mm x 18.5mm
Kích thước: 2200mm x 35mm x 18.5mm
51.700 ₫/md
Phào cân 35 Laminate Gplast phủ phim Việt Pháp Gplast P11F001 18.5x35mm
 • Việt Pháp
 • Code: P11F001
 • Size: 2200mm x 35mm x 18.5mm
Kích thước: 2200mm x 35mm x 18.5mm
43.500 ₫/md
Thanh nẹp gỗ nhựa Gplast phủ phim Việt Pháp Gplast P09F001| 25x25mm
 • Việt Pháp
 • Code: P09F001
 • Size: 2200mm x 25mm x 25mm
Kích thước: 2200mm x 25mm x 25mm
23.100 ₫/md
Thanh nẹp gỗ nhựa Gplast phủ phim Việt Pháp Gplast P08F001| 35x35mm
 • Việt Pháp
 • Code: P08F001
 • Size: 2200mm x 35mm x 35mm
Kích thước: 2200mm x 35mm x 35mm
23.100 ₫/md
Thanh nẹp gỗ nhựa Gplast phủ phim Việt Pháp Gplast P05F001| 50x20mm
 • Việt Pháp
 • Code: P05F001
 • Size: 2200mm x 50mm x 20mm
Kích thước: 2200mm x 50mm x 20mm
25.300 ₫/md
Thanh nẹp gỗ nhựa Gplast phủ phim Việt Pháp Gplast P04F001| 45x45mm
 • Việt Pháp
 • Code: P04F001
 • Size: 2200mm x 45mm x 45mm
Kích thước: 2200mm x 45mm x 45mm
29.700 ₫/md
Thanh nẹp gỗ nhựa Gplast phủ phim Việt Pháp Gplast P02F001| 50x30mm
 • Việt Pháp
 • Code: P02F001
 • Size: 2200mm x 50mm x 30mm
Kích thước: 2200mm x 50mm x 30mm
27.500 ₫/md
Nhấn vào đây để đánh giá
Hỗ trợ trực tuyến
091.8888.927
091.8888.927
0.12875 sec| 2767.234 kb