x

Sàn gỗ An cường 12mm

Hiện nay, các sản phẩm Sàn gỗ An Cường 12mm thay đổi quy cách mới như sau: 

Sản phẩm có 2 loại:

- Loại 1: Kích thước Dài x Rộng x Dày là 580mm x282mm x12mm. Gồm các sản phẩm mã 5001, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010.

- Loại 2: Kích thước Dài x Rộng x Dày là 1192mm x 185mm x 12mm. Gồm các mã sản phẩm còn lại.

Sàn gỗ An Cường 5003 Veneto | 12mm
 • An cường
 • Code: 5003
 • Size: 580mm x282mm x12mm
Kích thước: 580mm x282mm x12mm
490.000 ₫/m2
Sàn gỗ An Cường 4022 Canyon Nostalgie Oak | 12mm
 • An cường
 • Code: 4022
 • Size: 1192mm x 185mm x 12mm
Kích thước: 1192mm x 185mm x 12mm
465.000 ₫/m2
Sàn gỗ An Cường 4021 Canyon Nostalgie Oak | 12mm
 • An cường
 • Code: 4021
 • Size: 1192mm x 185mm x 12mm
Kích thước: 1192mm x 185mm x 12mm
465.000 ₫/m2
Sàn gỗ An Cường 4001 Natural Oak | 12mm
 • Leowood
 • Code: 4001
 • Size: 1192mm x 185mm x 12mm
Kích thước: 1192mm x 185mm x 12mm
465.000 ₫/m2
Sàn gỗ An Cường 467 Santana Oak | 12mm
 • An cường
 • Code: 467
 • Size: 1192mm x 185mm x 12mm
Kích thước: 1192mm x 185mm x 12mm
465.000 ₫/m2
Sàn gỗ An Cường 466 Santana Oak | 12mm
 • An cường
 • Code: 466
 • Size: 1192mm x 185mm x 12mm
Kích thước: 1192mm x 185mm x 12mm
465.000 ₫/m2
Sàn gỗ An Cường 465 Santan Oak | 12mm
 • An cường
 • Code: 465
 • Size: 1192mm x 185mm x 12mm
Kích thước: 1192mm x 185mm x 12mm
465.000 ₫/m2
Sàn gỗ An Cường 460 Oxid | 12mm
 • An cường
 • Code: 460
 • Size: 1192mm x 185mm x 12mm
Kích thước: 1192mm x 185mm x 12mm
490.000 ₫/m2
Sàn gỗ An Cường 459 Oxid | 12mm
 • An cường
 • Code: 459
 • Size: 1192mm x 185mm x 12mm
Kích thước: 1192mm x 185mm x 12mm
490.000 ₫/m2
Sàn gỗ An Cường 458 Oxid | 12mm
 • An cường
 • Code: 458
 • Size: 1192mm x 185mm x 12mm
Kích thước: 1192mm x 185mm x 12mm
490.000 ₫/m2
Sàn gỗ An Cường 5010 Veneto | 12mm
 • An cường
 • Code: 5010
 • Size: 580mm x 282mm x 12mm
Kích thước: 580mm x 282mm x 12mm
490.000 ₫/m2
Sàn gỗ An Cường 5009 Venato | 12mm
 • An cường
 • Code: 5009
 • Size: 580mm x 282mm x 12mm
Kích thước: 580mm x 282mm x 12mm
490.000 ₫/m2
Sàn gỗ An Cường 5008 Kamila | 12mm
 • An cường
 • Code: 5008
 • Size: 580mm x 282mm x 12mm
Kích thước: 580mm x 282mm x 12mm
490.000 ₫/m2
Sàn gỗ An Cường 5007 Trano Mable | 12mm
 • An cường
 • Code: 5007
 • Size: 580mm x 282mm x 12mm
Kích thước: 580mm x 282mm x 12mm
490.000 ₫/m2
Sàn gỗ An Cường 5006 Valia | 12mm
 • An cường
 • Code: 5006
 • Size: 580mm x 282mm x 12mm
Kích thước: 580mm x 282mm x 12mm
490.000 ₫/m2
Sàn gỗ An Cường 5004 Veneto | 12mm
 • An cường
 • Code: 5004
 • Size: 580mm x 282mm x 12mm
Kích thước: 580mm x 282mm x 12mm
490.000 ₫/m2
Sàn gỗ An Cường 5001 Rocks | 12mm
 • An cường
 • Code: 5001
 • Size: 580mm x 282mm x 12mm
Kích thước: 580mm x 282mm x 12mm
490.000 ₫/m2
Sàn gỗ An Cường 4013 Picard | 12mm
 • An cường
 • Code: 4013
 • Size: 1192mm x 185mm x 12mm
Kích thước: 1192mm x 185mm x 12mm
465.000 ₫/m2
Sàn gỗ An cường 4005 Organic Oak | 12mm
 • An cường
 • Code: 4005
 • Size: 1200mm x 190mm x 8mm
Kích thước: 1200mm x 190mm x 8mm
465.000 ₫/m2
Sàn gỗ An cường 4020 Nostalgia | 12mm
 • An cường
 • Code: 4020
 • Size: 1200mm x 190mm x 12mm
Kích thước: 1200mm x 190mm x 12mm
465.000 ₫/m2
Nhấn vào đây để đánh giá
Hỗ trợ trực tuyến
091.8888.927
091.8888.927
0.13040 sec| 2760.141 kb