x

Sàn gỗ Camsan 10mm hèm V

Sàn gỗ công nghiệp Camsan Advangard Series 4515 Oka Melet
 • Camsan
 • Code: 4515
 • Size: 1380mm x 142.5mm x 10mm
Kích thước: 1380mm x 142.5mm x 10mm
445.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Camsan Advangard Series 4525 Oka Otantik
 • Camsan
 • Code: 4525
 • Size: 1380mm x 142.5mm x 10mm
Kích thước: 1380mm x 142.5mm x 10mm
445.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Camsan Advangard Series 4010 Oka Dalyan
 • Camsan
 • Code: 4010
 • Size: 1380mm x 142.5mm x 10mm
Kích thước: 1380mm x 142.5mm x 10mm
445.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Camsan Advangard Series 4000 Oka Meric
 • Camsan
 • Code: 4000
 • Size: 1380mm x 142.5mm x 10mm
Kích thước: 1380mm x 142.5mm x 10mm
445.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Camsan Advangard Series 4510 Alaska Oak
 • Camsan
 • Code: 4510
 • Size: 1380mm x 142.5mm x 10mm
Kích thước: 1380mm x 142.5mm x 10mm
445.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Camsan Advangard Series 4500 Italia Walnut
 • Camsan
 • Code: 4500
 • Size: 1380mm x 142.5mm x 10mm
Kích thước: 1380mm x 142.5mm x 10mm
445.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Camsan Advangard Series 4015 White Oak Tuna
 • Camsan
 • Code: 4015
 • Size: 1380mm x 142.5mm x 10mm
Kích thước: 1380mm x 142.5mm x 10mm
445.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Camsan Advangard Series 4005 Black Oak
 • Camsan
 • Code: 4005
 • Size: 1380mm x 142.5mm x 10mm
Kích thước: 1380mm x 142.5mm x 10mm
445.000 ₫/m2
Nhấn vào đây để đánh giá
Hỗ trợ trực tuyến
091.8888.927
091.8888.927
0.12489 sec| 2699.672 kb