x

Sàn gỗ Classen 8mm

Sàn gỗ Classen AC4 21379 | 8mm
 • Classen
 • Code: 21379
 • Size: 1286mm x 194mm x 8mm
Kích thước: 1286mm x 194mm x 8mm
290.000 ₫/m2
Sàn gỗ Classen AC4 21387 | 8mm
 • Classen
 • Code: 21387
 • Size: 1286mm x 194mm x 8mm
Kích thước: 1286mm x 194mm x 8mm
290.000 ₫/m2
Sàn gỗ Classen AC4 22128 | 8mm
 • Classen
 • Code: 22128
 • Size: 1286mm x 194mm x 8mm
Kích thước: 1286mm x 194mm x 8mm
290.000 ₫/m2
Sàn gỗ Classen AC4 25965 | 8mm
 • Classen
 • Code: 25965
 • Size: 1286mm x 194mm x 8mm
Kích thước: 1286mm x 194mm x 8mm
315.000 ₫/m2
Sàn gỗ Classen AC4 30013 | 8mm
 • Classen
 • Code: 32013
 • Size: 1286mm x 194mm x 8mm
Kích thước: 1286mm x 194mm x 8mm
345.000 ₫/m2
Sàn gỗ Classen AC4 32064 | 8mm
 • Classen
 • Code: 32064
 • Size: 1286mm x 194mm x 8mm
Kích thước: 1286mm x 194mm x 8mm
345.000 ₫/m2
Sàn gỗ Classen AC4 32065 | 8mm
 • Classen
 • Code: 32064
 • Size: 1286mm x 194mm x 8mm
Kích thước: 1286mm x 194mm x 8mm
345.000 ₫/m2
Sàn gỗ Classen AC4 30014 | 8mm
 • Classen
 • Code: 30014
 • Size: 1286mm x 194mm x 8mm
Kích thước: 1286mm x 194mm x 8mm
345.000 ₫/m2
Nhấn vào đây để đánh giá
Hỗ trợ trực tuyến
091.8888.927
091.8888.927
0.23878 sec| 2695.836 kb