x

Sàn gỗ công nghiệp Borneo

Sàn gỗ công nghiệp Borneo

Sàn gỗ công nghiệp Borneo BN28 | 12m
 • Borneo
 • Code: BN28
 • Size: 1218mm x 125mm x 12mm

Sàn gỗ công nghiệp Borneo BN28 | 12m

Kích thước: 1218mm x 125mm x 12mm
520.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Borneo BN26 | 12m
 • Borneo
 • Code: BN26
 • Size: 1218mm x 125mm x 12mm

Sàn gỗ công nghiệp Borneo BN26 | 12m

Kích thước: 1218mm x 125mm x 12mm
520.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Borneo BN22 | 12m
 • Borneo
 • Code: BN22
 • Size: 1218mm x 125mm x 12mm

Sàn gỗ công nghiệp Borneo BN22 | 12m

Kích thước: 1218mm x 125mm x 12mm
520.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Borneo BN19 | 12m
 • Borneo
 • Code: BN19
 • Size: 1218mm x 125mm x 12mm

Sàn gỗ công nghiệp Borneo BN19 | 12m

Kích thước: 1218mm x 125mm x 12mm
520.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Borneo BN11 | 12m
 • Borneo
 • Code: BN11
 • Size: 1218mm x 125mm x 12mm

Sàn gỗ công nghiệp Borneo BN11 | 12m

Kích thước: 1218mm x 125mm x 12mm
520.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Borneo BN09 | 12m
 • Borneo
 • Code: BN09
 • Size: 1218mm x 125mm x 12mm

Sàn gỗ công nghiệp Borneo BN09 | 12m

Kích thước: 1218mm x 125mm x 12mm
520.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Borneo BN08 | 12m
 • Borneo
 • Code: BN08
 • Size: 1218mm x 125mm x 12mm

Sàn gỗ công nghiệp Borneo BN08 | 12m

Kích thước: 1218mm x 125mm x 12mm
520.000 ₫/m2
Hỗ trợ trực tuyến
091.8888.122
0.06009 sec| 2499.109 kb