x

Sàn gỗ công nghiệp Kaindl 12mm Hèm V

Sàn gỗ công nghiệp Kaindl AquaPro SuperMe K34074 | 12mm
 • Kaindl
 • Code: K34074
 • Size: 1287mm x 192mm x 12mm
Kích thước: 1287mm x 192mm x 12mm
665.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Kaindl AquaPro SuperMe K4362 | 12mm
 • Kaindl
 • Code: K4362
 • Size: 1287mm x 192mm x 12mm
Kích thước: 1287mm x 192mm x 12mm
665.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Kaindl AquaPro SuperMe K4361 | 12mm
 • Kaindl
 • Code: K4361
 • Size: 1287mm x 192mm x 12mm
Kích thước: 1287mm x 192mm x 12mm
665.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Kaindl AquaPro SuperMe K2217 | 12mm
 • Kaindl
 • Code: K2217
 • Size: 1287mm x 192mm x 12mm
Kích thước: 1287mm x 192mm x 12mm
665.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Kaindl AquaPro SuperMe K2214 | 12mm
 • Kaindl
 • Code: K2214
 • Size: 1287mm x 192mm x 12mm
Kích thước: 1287mm x 192mm x 12mm
665.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Kaindl AquaPro SuperMe K5758 | 12mm
 • Kaindl
 • Code: K5758
 • Size: 1287mm x 192mm x 12mm
Kích thước: 1287mm x 192mm x 12mm
665.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Kaindl AquaPro SuperMe K5757 | 12mm
 • Kaindl
 • Code: K5757
 • Size: 1287mm x 192mm x 12mm
Kích thước: 1287mm x 192mm x 12mm
665.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Kaindl AquaPro SuperMe K5756 | 12mm
 • Kaindl
 • Code: K5756
 • Size: 1287mm x 192mm x 12mm
Kích thước: 1287mm x 192mm x 12mm
665.000 ₫/m2
Nhấn vào đây để đánh giá
Hỗ trợ trực tuyến
091.8888.927
091.8888.927
0.12317 sec| 2699.781 kb