x

Sàn gỗ Floormax 12mm

Sàn gỗ Floormax FL004-T | 12mm
 • Floormax
 • Code: FL004-T
 • Size: 1202mm x 192mm x 12mm
Kích thước: 1202mm x 192mm x 12mm
400.000 ₫/m2
Sàn gỗ Floormax FL018-T | 12mm
 • Floormax
 • Code: FL018-T
 • Size: 1202mm x 192mm x 12mm
Kích thước: 1202mm x 192mm x 12mm
400.000 ₫/m2
Sàn gỗ Floormax FL022-T | 12mm
 • Floormax
 • Code: FL022-T
 • Size: 1202mm x 192mm x 12mm
Kích thước: 1202mm x 192mm x 12mm
400.000 ₫/m2
Sàn gỗ Floormax FL056-T | 12mm
 • Floormax
 • Code: FL056-T
 • Size: 1202mm x 192mm x 12mm
Kích thước: 1202mm x 192mm x 12mm
400.000 ₫/m2
Sàn gỗ Floormax FL058-T | 12mm
 • Floormax
 • Code: FL058-T
 • Size: 1202mm x 192mm x 12mm
Kích thước: 1202mm x 192mm x 12mm
400.000 ₫/m2
Sàn gỗ Floormax FL515-T | 12mm
 • Floormax
 • Code: FL515-T
 • Size: 1202mm x 192mm x 12mm
Kích thước: 1202mm x 192mm x 12mm
400.000 ₫/m2
Nhấn vào đây để đánh giá
Hỗ trợ trực tuyến
091.8888.927
091.8888.927
0.13878 sec| 2687.672 kb