x

Sàn gỗ Floormax 8mm

Sàn gỗ Floormax FL004 | 8mm
 • Floormax
 • Code: FL004
 • Size: 1202mm x 192mm x 8mm
Kích thước: 1202mm x 192mm x 8mm
280.000 ₫/m2
Sàn gỗ Floormax FL005 | 8mm
 • Floormax
 • Code: FL005
 • Size: 1202mm x 192mm x 8mm
Kích thước: 1202mm x 192mm x 8mm
285.000 ₫/m2
Sàn gỗ Floormax FL008 | 8mm
 • Floormax
 • Code: FL008
 • Size: 1202mm x 192mm x 8mm
Kích thước: 1202mm x 192mm x 8mm
285.000 ₫/m2
Sàn gỗ Floormax FL015 | 8mm
 • Floormax
 • Code: FL015
 • Size: 1202mm x 192mm x 8mm
Kích thước: 1202mm x 192mm x 8mm
285.000 ₫/m2
Sàn gỗ Floormax FL017 | 8mm
 • Floormax
 • Code: FL017
 • Size: 1202mm x 192mm x 8mm
Kích thước: 1202mm x 192mm x 8mm
285.000 ₫/m2
Sàn gỗ Floormax FL018 | 8mm
 • Floormax
 • Code: FL018
 • Size: 1202mm x 192mm x 8mm
Kích thước: 1202mm x 192mm x 8mm
285.000 ₫/m2
Sàn gỗ Floormax FL022 | 8mm
 • Floormax
 • Code: FL022
 • Size: 1202mm x 192mm x 8mm
Kích thước: 1202mm x 192mm x 8mm
285.000 ₫/m2
Sàn gỗ Floormax FL024 | 8mm
 • Floormax
 • Code: FL024
 • Size: 1202mm x 192mm x 8mm
Kích thước: 1202mm x 192mm x 8mm
285.000 ₫/m2
Sàn gỗ Floormax FLP506 | 8mm
 • Floormax
 • Code: FLP506
 • Size: 1202mm x 192mm x 8mm
Kích thước: 1202mm x 192mm x 8mm
285.000 ₫/m2
Sàn gỗ Floormax FLP508 | 8mm
 • Floormax
 • Code: FLP508
 • Size: 1202mm x 192mm x 8mm
Kích thước: 1202mm x 192mm x 8mm
285.000 ₫/m2
Sàn gỗ Floormax FLP514 | 8mm
 • Floormax
 • Code: FLP514
 • Size: 1202mm x 192mm x 8mm
Kích thước: 1202mm x 192mm x 8mm
285.000 ₫/m2
Nhấn vào đây để đánh giá
Hỗ trợ trực tuyến
091.8888.927
091.8888.927
0.15000 sec| 2711.641 kb