x

Sàn gỗ Inovar 12mm

Sàn gỗ Inovar Elite Pro VTA508 Bailey | 12mm
 • Inovar
 • Code: VTA508
 • Size: 1285mm x 188mm x 12mm
Kích thước: 1285mm x 188mm x 12mm
590.000 ₫/m2
Sàn gỗ Inovar Elite Pro VTA709 Castle | 12mm
 • Inovar
 • Code: VTA709
 • Size: 1285mm x 188mm x 12mm
Kích thước: 1285mm x 188mm x 12mm
590.000 ₫/m2
Sàn gỗ Inovar Elite Pro VTA328 Greyville | 12mm
 • Inovar
 • Code: VTA328
 • Size: 1285mm x 188mm x 12mm
Kích thước: 1285mm x 188mm x 12mm
590.000 ₫/m2
Sàn gỗ Inovar Elite Pro VTA332 Monuement Oak | 12mm
 • Inovar
 • Code: VTA332
 • Size: 1285mm x 188mm x 12mm
Kích thước: 1285mm x 188mm x 12mm
590.000 ₫/m2
Sàn gỗ Inovar Elite Pro VTA316 Amazon Oak | 12mm
 • Inovar
 • Code: VTA316
 • Size: 1285mm x 188mm x 12mm
Kích thước: 1285mm x 188mm x 12mm
590.000 ₫/m2
Sàn gỗ Inovar Elite Pro VTA806 Montreux Walnut | 12mm
 • Inovar
 • Code: VTA806
 • Size: 1285mm x 188mm x 12mm
Kích thước: 1285mm x 188mm x 12mm
590.000 ₫/m2
Sàn gỗ Inovar Nanoshield TV808N Marino Walnut | 12mm
 • Inovar
 • Code: TV808N
 • Size: 1285mm x 188mm x 12mm
Kích thước: 1285mm x 188mm x 12mm
600.000 ₫/m2
Sàn gỗ Inovar Nanoshield TV866N American Walnut | 12mm
 • Inovar
 • Code: TV866N
 • Size: 1285mm x 188mm x 12mm
Kích thước: 1285mm x 188mm x 12mm
600.000 ₫/m2
Sàn gỗ Inovar Nanoshield TV368N Sumatran Teak | 12mm
 • Inovar
 • Code: TV368N
 • Size: 1285mm x 188mm x 12mm
Kích thước: 1285mm x 188mm x 12mm
600.000 ₫/m2
Sàn gỗ Inovar Nanoshield TV530N QLDSpotted Gum | 12mm
 • Inovar
 • Code: TV530N
 • Size: 1285mm x 188mm x 12mm
Kích thước: 1285mm x 188mm x 12mm
600.000 ₫/m2
Sàn gỗ Inovar Nanoshield TV323N Twilight | 12mm
 • Inovar
 • Code: TV323N
 • Size: 1285mm x 188mm x 12mm
Kích thước: 1285mm x 188mm x 12mm
600.000 ₫/m2
Sàn gỗ Inovar Nanoshield TV879RN Sumatran Teak | 12mm
 • Inovar
 • Code: TV879RN
 • Size: 1285mm x 188mm x 12mm
Kích thước: 1285mm x 188mm x 12mm
600.000 ₫/m2
Sàn gỗ Inovar Formed Edge FE866 American Walnut | 12mm
 • Inovar
 • Code: FE 866
 • Size: 1200mm x 137mm x 12mm
Kích thước: 1200mm x 137mm x 12mm
580.000 ₫/m2
Sàn gỗ Inovar V-Groove VG866 American Walnut | 12mm
 • Inovar
 • Code: VG866
 • Size: 1285mm x 137mm x 12mm
Kích thước: 1285mm x 137mm x 12mm
545.000 ₫/m2
Sàn gỗ Inovar V-Groove VG801 Semarang Teak | 12mm
 • Inovar
 • Code: VG801
 • Size: 1285mm x 137mm x 12mm
Kích thước: 1285mm x 137mm x 12mm
545.000 ₫/m2
Sàn gỗ Inovar V-Groove VG703 Glen Doussie | 12mm
 • Inovar
 • Code: VG703
 • Size: 1285mm x 137mm x 12mm
Kích thước: 1285mm x 137mm x 12mm
545.000 ₫/m2
Sàn gỗ Inovar Durashine DV530 QLD Spotted Gum | 12mm
 • Inovar
 • Code: DV530
 • Size: 1285mm x 137mm x 12mm
Kích thước: 1285mm x 137mm x 12mm
610.000 ₫/m2
Sàn gỗ Inovar Durashine DV703 Glen Doussie | 12mm
 • Inovar
 • Code: DV703
 • Size: 1285mm x 137mm x 12mm
Kích thước: 1285mm x 137mm x 12mm
610.000 ₫/m2
Sàn gỗ Inovar Traffic Zone TZ321 Templar | 12mm copy
 • Inovar
 • Code: TZ321
 • Size: 1285mm x 188mm x 12mm
Kích thước: 1285mm x 188mm x 12mm
490.000 ₫/m2
Sàn gỗ Inovar Traffic Zone TZ332 Monument Oak | 12mm
 • Inovar
 • Code: TZ332
 • Size: 1285mm x 188mm x 12mm
Kích thước: 1285mm x 188mm x 12mm
490.000 ₫/m2
Nhấn vào đây để đánh giá
Hỗ trợ trực tuyến
091.8888.927
091.8888.927
0.12704 sec| 2759.555 kb