x

Sàn gỗ Inovar 12mm

Sàn gỗ Inovar V-Groove VG330 Blanked Oka | 12mm
 • Inovar
 • Code: VG330
 • Size: 1285mm x 137mm x 12mm

Sàn gỗ Inovar V-Groove VG330 Blanked Oka | 12mm

Kích thước: 1285mm x 137mm x 12mm
520.000 ₫/m2
Sàn gỗ Inovar Durashine DV550 NSW Spotted Gum | 12mm
 • Inovar
 • Code: DV550
 • Size: 1285mm x 137mm x 12mm

Sàn gỗ Inovar Durashine DV550 NSW Spotted Gum | 12mm

Kích thước: 1285mm x 137mm x 12mm
565.000 ₫/m2
Sàn gỗ Inovar Durashine DV560 Canyon Acacia | 12mm
 • Inovar
 • Code: DV560
 • Size: 1285mm x 137mm x 12mm

Sàn gỗ Inovar Durashine DV560 Canyon Acacia | 12mm

Kích thước: 1285mm x 137mm x 12mm
565.000 ₫/m2
Sàn gỗ Inovar Durashine DV879A New Sumatran Teak | 12mm
 • Inovar
 • Code: DV879A
 • Size: 1285mm x 137mm x 12mm

Sàn gỗ Inovar Durashine DV879A New Sumatran Teak | 12mm

Kích thước: 1285mm x 137mm x 12mm
565.000 ₫/m2
Sàn gỗ Inovar V-Groove VG321 Templar | 12mm
 • Inovar
 • Code: VG321
 • Size: 1285mm x 137mm x 12mm

Sàn gỗ Inovar V-Groove VG321 Templar | 12mm

Kích thước: 1285mm x 137mm x 12mm
520.000 ₫/m2
Sàn gỗ Inovar V-Groove VG560 Canyon Acacia | 12mm
 • Inovar
 • Code: VG560
 • Size: 1285mm x 137mm x 12mm

Sàn gỗ Inovar V-Groove VG560 Canyon Acacia | 12mm

Kích thước: 1285mm x 137mm x 12mm
520.000 ₫/m2
Sàn gỗ Inovar V-Groove VG332 Monumen Oak | 12mm
 • Inovar
 • Code: VG332
 • Size: 1285mm x 137mm x 12mm

Sàn gỗ Inovar V-Groove VG332 Monumen Oak | 12mm

Kích thước: 1285mm x 137mm x 12mm
520.000 ₫/m2
Sàn gỗ Inovar V-Groove VG879A New Sumatran Teak | 12mm
 • Inovar
 • Code: VG879A
 • Size: 1285mm x 137mm x 12mm

Sàn gỗ Inovar V-Groove VG879A New Sumatran Teak | 12mm

Kích thước: 1285mm x 137mm x 12mm
520.000 ₫/m2
Sàn gỗ Inovar Formed Edge FE879A New Sumatran Teak | 12mm
 • Inovar
 • Code: FE 879A
 • Size: 1200mm x 137mm x 12mm

Sàn gỗ Inovar Formed Edge FE879A New Sumatran Teak | 12mm

Kích thước: 1200mm x 137mm x 12mm
550.000 ₫/m2
Sàn gỗ Inovar Formed Edge FE801 Semarang Teak | 12mm
 • Inovar
 • Code: FE 801
 • Size: 1200mm x 137mm x 12mm

Sàn gỗ Inovar Formed Edge FE801 Semarang Teak | 12mm

Kích thước: 1200mm x 137mm x 12mm
550.000 ₫/m2
Sàn gỗ Inovar Formed Edge FE703 Glen Doussie | 12mm
 • Inovar
 • Code: FE 703
 • Size: 1200mm x 137mm x 12mm

Sàn gỗ Inovar Formed Edge FE703 Glen Doussie | 12mm

Kích thước: 1200mm x 137mm x 12mm
550.000 ₫/m2
Sàn gỗ Inovar Formed Edge FE560 Canyon Acacia | 12mm
 • Inovar
 • Code: FE560
 • Size: 1200mm x 137mm x 12mm

Sàn gỗ Inovar Formed Edge FE560 Canyon Acacia | 12mm

Kích thước: 1200mm x 137mm x 12mm
550.000 ₫/m2
Sàn gỗ Inovar Formed Edge FE328 Greyville | 12mm
 • Inovar
 • Code: FE328
 • Size: 1200mm x 137mm x 12mm

Sàn gỗ Inovar Formed Edge FE328 Greyville | 12mm

Kích thước: 1200mm x 137mm x 12mm
550.000 ₫/m2
Sàn gỗ Inovar Formed Edge FE318 Barnwood Oak | 12mm
 • Inovar
 • Code: FE318
 • Size: 1200mm x 137mm x 12mm

Sàn gỗ Inovar Formed Edge FE318 Barnwood Oak | 12mm

Kích thước: 1200mm x 137mm x 12mm
550.000 ₫/m2
Sàn gỗ Inovar Traffic Zone TZ330 Planked Oak | 12mm
 • Inovar
 • Code: TZ330
 • Size: 1285mm x 188mm x 12mm

Sàn gỗ Inovar Traffic Zone TZ330 Planked Oak | 12mm

Kích thước: 1285mm x 188mm x 12mm
465.000 ₫/m2
Sàn gỗ Inovar Traffic Zone TZ323 Monument Oak | 12mm
 • Inovar
 • Code: TZ323
 • Size: 1285mm x 188mm x 12mm

Sàn gỗ Inovar Traffic Zone TZ323 Monument Oak | 12mm

Kích thước: 1285mm x 188mm x 12mm
465.000 ₫/m2
Sàn gỗ Inovar Traffic Zone TZ368 Taroko Oak | 12mm
 • Inovar
 • Code: TZ368
 • Size: 1285mm x 188mm x 12mm

Sàn gỗ Inovar Traffic Zone TZ368 Taroko Oak | 12mm

Kích thước: 1285mm x 188mm x 12mm
465.000 ₫/m2
Sàn gỗ Inovar Traffic Zone TZ376 Sapawood | 12mm
 • Inovar
 • Code: TZ376
 • Size: 1285mm x 188mm x 12mm

Sàn gỗ Inovar Traffic Zone TZ376 Sapawood | 12mm

Kích thước: 1285mm x 188mm x 12mm
465.000 ₫/m2
Nhấn vào đây để đánh giá
Hỗ trợ trực tuyến
091.8888.270
091.8888.270
0.13553 sec| 2820.828 kb