x

Sàn gỗ Inovar 8mm IV

Sàn gỗ công nghiệp Inovar - Malaysia IV818 Artico Teak | 8mm
 • Inovar
 • Code: IV818
 • Size: 1288mm x 192mm x 8mm
Kích thước: 1288mm x 192mm x 8mm
375.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Inovar - Malaysia IV389 Tavemia | 8mm
 • Inovar
 • Code: IV389
 • Size: 1288mm x 192mm x 8mm
Kích thước: 1288mm x 192mm x 8mm
375.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Inovar - Malaysia IV331 Augusta Oak | 8mm
 • Inovar
 • Code: IV331
 • Size: 1288mm x 192mm x 8mm
Kích thước: 1288mm x 192mm x 8mm
375.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Inovar - Malaysia IV323 Twilight | 8mm
 • Inovar
 • Code: IV323
 • Size: 1288mm x 192mm x 8mm
Kích thước: 1288mm x 192mm x 8mm
375.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Inovar - Malaysia IV321 Templar | 8mm
 • Inovar
 • Code: IV321
 • Size: 1288mm x 192mm x 8mm
Kích thước: 1288mm x 192mm x 8mm
375.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Inovar - Malaysia IV302 Black Forest Oak | 8mm
 • Inovar
 • Code: IV302
 • Size: 1288mm x 192mm x 8mm
Kích thước: 1288mm x 192mm x 8mm
375.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Inovar - Malaysia IV320 Kahlua Wood | 8mm
 • Inovar
 • Code: IV320
 • Size: 1288mm x 192mm x 8mm
Kích thước: 1288mm x 192mm x 8mm
375.000 ₫/m2
Nhấn vào đây để đánh giá
Hỗ trợ trực tuyến
091.8888.927
091.8888.927
0.16322 sec| 2696.055 kb