x

Sàn gỗ Janmi 12mm bản to

Sàn gỗ Janmi W19 Walnut | 12mm bản to
 • Janmi
 • Code: W19
 • Size: 1283mm x 193mm x 12mm
Kích thước: 1283mm x 193mm x 12mm
560.000 ₫/m2
Sàn gỗ Janmi W15 Yukon Walnut | 12mm bản to
 • Janmi
 • Code: W15
 • Size: 1283mm x 193mm x 12mm
Kích thước: 1283mm x 193mm x 12mm
560.000 ₫/m2
Sàn gỗ Janmi AC21 Acacia Strip | 12mm bản to
 • Janmi
 • Code: AC21
 • Size: 1283mm x 193mm x 12mm
Kích thước: 1283mm x 193mm x 12mm
560.000 ₫/m2
Sàn gỗ Janmi AS21 Tropea Ash | 12mm bản to
 • Janmi
 • Code: AS21
 • Size: 1283mm x 193mm x 12mm
Kích thước: 1283mm x 193mm x 12mm
560.000 ₫/m2
Sàn gỗ Janmi T11 Classic Teak | 12mm bản to
 • Janmi
 • Code: T11
 • Size: 1283mm x 193mm x 12mm
Kích thước: 1283mm x 193mm x 12mm
560.000 ₫/m2
Sàn gỗ Janmi T12 Sumba Teak | 12mm bản to
 • Janmi
 • Code: T12
 • Size: 1283mm x 193mm x 12mm
Kích thước: 1283mm x 193mm x 12mm
560.000 ₫/m2
Sàn gỗ Janmi W12 Caramel Walnut | 12mm bản to
 • Janmi
 • Code: W12
 • Size: 1283mm x 193mm x 12mm
Kích thước: 1283mm x 193mm x 12mm
560.000 ₫/m2
Sàn gỗ Janmi CE21 Tropical Chengal | 12mm bản to
 • Janmi
 • Code: CE21
 • Size: 1283mm x 193mm x 12mm
Kích thước: 1283mm x 193mm x 12mm
560.000 ₫/m2
Sàn gỗ Janmi O39 Wash Oak | 12mm bản to
 • Janmi
 • Code: O39
 • Size: 1283mm x 193mm x 12mm
Kích thước: 1283mm x 193mm x 12mm
560.000 ₫/m2
Nhấn vào đây để đánh giá
Hỗ trợ trực tuyến
091.8888.927
091.8888.927
0.12302 sec| 2707.734 kb