x

Sàn gỗ Janmi 8mm bản to

Sàn gỗ Janmi O116 Everest Oak | 8mm
 • Janmi
 • Code: O116
 • Size: 1283mm x 193mm x 8mm
Kích thước: 1283mm x 193mm x 8mm
460.000 ₫/m2
Sàn gỗ Janmi O139 Waveless Oak | 8mm
 • Janmi
 • Code: O139
 • Size: 1283mm x 193mm x 8mm
Kích thước: 1283mm x 193mm x 8mm
460.000 ₫/m2
Sàn gỗ Janmi CE21 Tropical Chengal | 8mm
 • Janmi
 • Code: CE21
 • Size: 1283mm x 193mm x 8mm
Kích thước: 1283mm x 193mm x 8mm
460.000 ₫/m2
Sàn gỗ Janmi CE21 Tropical Chagel | 8mm
 • Janmi
 • Code: CE21
 • Size: 1283mm x 193mm x 8mm
Kích thước: 1283mm x 193mm x 8mm
460.000 ₫/m2
Sàn gỗ Janmi AC21 Acacia 2 Strip | 8mm
 • Janmi
 • Code: AC21
 • Size: 1283mm x 193mm x 8mm
Kích thước: 1283mm x 193mm x 8mm
460.000 ₫/m2
Sàn gỗ Janmi O121 Vespucci Oak | 8mm
 • Janmi
 • Code: O121
 • Size: 1283mm x 193mm x 8mm
Kích thước: 1283mm x 193mm x 8mm
460.000 ₫/m2
Sàn gỗ Janmi A11 Avenue Apple | 8mm
 • Janmi
 • Code: A11
 • Size: 1283mm x 193mm x 8mm
Kích thước: 1283mm x 193mm x 8mm
460.000 ₫/m2
Sàn gỗ Janmi ME32 Merbau Shiffsboden | 8mm
 • Janmi
 • Code: ME32
 • Size: 1283mm x 193mm x 8mm
Kích thước: 1283mm x 193mm x 8mm
460.000 ₫/m2
Sàn gỗ Janmi O24 Empire Oak | 8mm
 • Janmi
 • Code: O24
 • Size: 1283mm x 193mm x 8mm
Kích thước: 1283mm x 193mm x 8mm
460.000 ₫/m2
Sàn gỗ Janmi O25 Elegance Oak | 8mm
 • Janmi
 • Code: O25
 • Size: 1283mm x 193mm x 8mm
Kích thước: 1283mm x 193mm x 8mm
460.000 ₫/m2
Sàn gỗ Janmi O27 Moreiche Oak | 8mm
 • Janmi
 • Code: WE21
 • Size: 1283mm x 193mm x 8mm
Kích thước: 1283mm x 193mm x 8mm
460.000 ₫/m2
Sàn gỗ Janmi O28 Harmonized Oak | 8mm
 • Janmi
 • Code: O28
 • Size: 1283mm x 193mm x 8mm
Kích thước: 1283mm x 193mm x 8mm
460.000 ₫/m2
Sàn gỗ Janmi T11 Classic Teak | 8mm
 • Janmi
 • Code: T11
 • Size: 1283mm x 193mm x 8mm
Kích thước: 1283mm x 193mm x 8mm
460.000 ₫/m2
Sàn gỗ Janmi T13 Siam Teak | 8mm
 • Janmi
 • Code: T13
 • Size: 1283mm x 193mm x 8mm
Kích thước: 1283mm x 193mm x 8mm
460.000 ₫/m2
Sàn gỗ Janmi W15 Yukon Walnut | 8mm
 • Janmi
 • Code: W15
 • Size: 1283mm x 193mm x 8mm
Kích thước: 1283mm x 193mm x 8mm
460.000 ₫/m2
Sàn gỗ Janmi WE21 Wenge Panga | 8mm
 • Janmi
 • Code: WE21
 • Size: 1283mm x 193mm x 8mm
Kích thước: 1283mm x 193mm x 8mm
460.000 ₫/m2
Sàn gỗ Janmi O39 Wash Oak | 8mm
 • Janmi
 • Code: O39
 • Size: 1283mm x 193mm x 8mm
Kích thước: 1283mm x 193mm x 8mm
460.000 ₫/m2
Sàn gỗ Janmi AS001 Astoria Strip | 8mm
 • Janmi
 • Code: AS001
 • Size: 1283mm x 193mm x 8mm
Kích thước: 1283mm x 193mm x 8mm
460.000 ₫/m2
Sàn gỗ Janmi O133 Cardiz Oka | 8mm
 • Janmi
 • Code: O133
 • Size: 1283mm x 193mm x 8mm
Kích thước: 1283mm x 193mm x 8mm
460.000 ₫/m2
Sàn gỗ Janmi O134 Cottage Oka | 8mm
 • Janmi
 • Code: O134
 • Size: 1283mm x 193mm x 8mm
Kích thước: 1283mm x 193mm x 8mm
460.000 ₫/m2
Nhấn vào đây để đánh giá
Hỗ trợ trực tuyến
091.8888.927
091.8888.927
0.13887 sec| 2755.773 kb