x

Sàn gỗ Krono Floordreams Vario 12mm

Sàn gỗ Krono Floordreams Vario 8634 Light Brushed Oak | 12mm
 • Krono-Original
 • Code: 8634
 • Size: 1285m x 192mm x 12mm
Kích thước: 1285m x 192mm x 12mm
766.000 ₫/m2
Sàn gỗ Krono Floordreams Vario 8633 Shire Oak | 12mm
 • Krono-Original
 • Code: 8633
 • Size: 1285m x 192mm x 12mm
Kích thước: 1285m x 192mm x 12mm
766.000 ₫/m2
Sàn gỗ Krono Floordreams Vario 8630 Aspen Oak | 12mm
 • Krono-Original
 • Code: 8630
 • Size: 1285m x 192mm x 12mm
Kích thước: 1285m x 192mm x 12mm
766.000 ₫/m2
Sàn gỗ Krono Floordreams Vario 5542 Boulder Oak | 12mm
 • Krono-Original
 • Code: 5542
 • Size: 1285m x 192mm x 12mm
Kích thước: 1285m x 192mm x 12mm
766.000 ₫/m2
Sàn gỗ Krono Floordreams Vario K336 Iceberg Oak | 12mm
 • Krono-Original
 • Code: K336
 • Size: 1285m x 192mm x 12mm
Kích thước: 1285m x 192mm x 12mm
766.000 ₫/m2
Sàn gỗ Krono Floordreams Vario K060 Alabaster Barnwood | 12mm
 • Krono-Original
 • Code: K060
 • Size: 1285m x 192mm x 12mm
Kích thước: 1285m x 192mm x 12mm
766.000 ₫/m2
Sàn gỗ Krono Floordreams Vario K375 Tomahawk Oak | 12mm
 • Krono-Original
 • Code: K375
 • Size: 1285m x 192mm x 12mm
Kích thước: 1285m x 192mm x 12mm
766.000 ₫/m2
Sàn gỗ Krono Floordreams Vario 5541 Bedrock Oak | 12mm
 • Krono-Original
 • Code: 5541
 • Size: 1285m x 192mm x 12mm
Kích thước: 1285m x 192mm x 12mm
766.000 ₫/m2
Nhấn vào đây để đánh giá
Hỗ trợ trực tuyến
091.8888.927
091.8888.927
0.12790 sec| 2700.625 kb