x

Sàn gỗ kỹ thuật Ekogreen

Sàn gỗ tre kỹ thuật Ekogreen E6808 Dark Bamboo | 13.5mm
 • Ekogreen
 • Code: E6808
 • Size: 1820/2130mm x 185mm x 13.5mm
Kích thước: 1820/2130mm x 185mm x 13.5mm
1.850.000 ₫/m2
Sàn gỗ Ekofine Mocha kỹ thuật Ekogreen E6809 | 13.5mm
 • Ekogreen
 • Code: E6809
 • Size: 1820/2130mm x 185mm x 13.5mm
Kích thước: 1820/2130mm x 185mm x 13.5mm
1.850.000 ₫/m2
Sàn gỗ Sồi kỹ thuật Ekogreen E6803 Oak Smouldered Rustic | 13.5mm
 • Ekogreen
 • Code: E6803
 • Size: 1820/2130mm x 185mm x 13.5mm
Kích thước: 1820/2130mm x 185mm x 13.5mm
1.850.000 ₫/m2
Sàn gỗ Sồi kỹ thuật Ekogreen E6804 Oak London Dark Rustic | 13.5mm
 • Ekogreen
 • Code: E6804
 • Size: 1820/2130mm x 185mm x 13.5mm
Kích thước: 1820/2130mm x 185mm x 13.5mm
1.850.000 ₫/m2
Sàn gỗ Sồi kỹ thuật Ekogreen E6805 Oak Amsterdam Dark | 13.5mm
 • Ekogreen
 • Code: E6805
 • Size: 1820/2130mm x 185mm x 13.5mm
Kích thước: 1820/2130mm x 185mm x 13.5mm
1.850.000 ₫/m2
Sàn gỗ óc chó kỹ thuật Ekogreen E6806 Walnut | 13.5mm
 • Ekogreen
 • Code: E6806
 • Size: 1820/2130mm x 185mm x 13.5mm
Kích thước: 1820/2130mm x 185mm x 13.5mm
2.150.000 ₫/m2
Sàn gỗ kỹ thuật Ekogreen E6801 Jatoba | 13.5mm
 • Ekogreen
 • Code: E6801
 • Size: 1820/2130mm x 125mm x 13.5mm
Kích thước: 1820/2130mm x 125mm x 13.5mm
1.850.000 ₫/m2
Sàn gỗ Sồi kỹ thuật Ekogreen E6802 Oak Natural | 13.5mm
 • Ekogreen
 • Code: E6802
 • Size: 1820/2130mm x 136mm x 13.5mm
Kích thước: 1820/2130mm x 136mm x 13.5mm
1.850.000 ₫/m2
Sàn gỗ Óc Chó xương cá kỹ thuật Ekogreen E6810 | 13.5mm
 • Ekogreen
 • Code: E6810
 • Size: 1870mm x 125mm x 13.5mm
Kích thước: 1870mm x 125mm x 13.5mm
2.650.000 ₫/m2
Sàn gỗ tre kỹ thuật Ekogreen E6807 Natural BamBoo | 13.5mm
 • Ekogreen
 • Code: E6807
 • Size: 1820/2130mm x 185mm x 13.5mm
Kích thước: 1820/2130mm x 185mm x 13.5mm
1.850.000 ₫/m2
Nhấn vào đây để đánh giá
Hỗ trợ trực tuyến
091.8888.927
091.8888.927
0.12223 sec| 2710.617 kb