x

Sàn gỗ ngoài trời một lớp vân 3D Ecowood

Sàn gỗ ngoài trời 3D EW-3D06| 148x25x2900mm
 • EcoWood
 • Code: EW-3D06
 • Size: 148mm x 25mm x 2900mm
Kích thước: 148mm x 25mm x 2900mm
145.000 ₫/md
Sàn gỗ ngoài trời 3D EW-3D03 | 146x24x2900mm
 • EcoWood
 • Code: EW-3D03
 • Size: 146mm x 24mm x 2900mm
Kích thước: 146mm x 24mm x 2900mm
145.000 ₫/md
Sàn gỗ ngoài trời 3D EW-3D02 | 146x25x2900mm
 • EcoWood
 • Code: EW-3D02
 • Size: 146mm x 25mm x 2900mm
Kích thước: 146mm x 25mm x 2900mm
160.000 ₫/md
Sàn gỗ ngoài trời 3D EW-3DSO | 140x25x2900mm
 • EcoWood
 • Code: EW-3DSO
 • Size: 140mm x 25mm x 2900mm
Kích thước: 140mm x 25mm x 2900mm
145.000 ₫/md
Sàn gỗ ngoài trời 3D rỗng EcoWood EW-3D01 | 145x21mm
 • EcoWood
 • Code: EW-3D01
 • Size: 145mmx21mmx2900mm
Kích thước: 145mmx21mmx2900mm
143.000 ₫/md
Sàn gỗ ngoài trời 3D rỗng EcoWood EW-3D02 | 140x24mm
 • EcoWood
 • Code: EW-3D02
 • Size: 140mmx24mmx2900mm
Kích thước: 140mmx24mmx2900mm
148.000 ₫/md
Sàn gỗ ngoài trời 3D rỗng EcoWood EW-3D03 | 146x24mm
 • EcoWood
 • Code: EW-3D03
 • Size: 2900 x 146 x 24 mm
Kích thước: 2900 x 146 x 24 mm
Liên hệ
Nhấn vào đây để đánh giá
Hỗ trợ trực tuyến
091.8888.927
091.8888.927
0.16192 sec| 2695.492 kb