x

Sàn gỗ Thaiever 12mm

Sàn gỗ công nghiệp Thaiever TE1204 Teal Oak | 12mm bản nhỏ
 • Thaiever
 • Code: TE1204
 • Size: 1210mm x 128mm x 12mm
Kích thước: 1210mm x 128mm x 12mm
415.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Thaiever TE1208 Natural Oak | 12mm bản nhỏ
 • Thaiever
 • Code: TE1208
 • Size: 1210mm x 128mm x 12mm
Kích thước: 1210mm x 128mm x 12mm
415.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Thaiever TE1216 Brazillian Teak | 12mm bản nhỏ
 • Thaiever
 • Code: TE1216
 • Size: 1210mm x 128mm x 12mm
Kích thước: 1210mm x 128mm x 12mm
415.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Thaiever TE1902 Trandy Cherry | 12mm
 • Thaiever
 • Code: TE1902
 • Size: 1210mm x 198mm x 12mm
Kích thước: 1210mm x 198mm x 12mm
445.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Thaiever TE1906 Walnut | 12mm
 • Thaiever
 • Code: TE1906
 • Size: 1210mm x 198mm x 12mm
Kích thước: 1210mm x 198mm x 12mm
445.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Thaiever TE1908 Natural Oak | 12mm
 • Thaiever
 • Code: TE1902
 • Size: 1210mm x 198mm x 12mm
Kích thước: 1210mm x 198mm x 12mm
445.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Thaiever TE1910 Scarlet Walnut | 12mm
 • Thaiever
 • Code: TE1910
 • Size: 1210mm x 198mm x 12mm
Kích thước: 1210mm x 198mm x 12mm
445.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Thaiever TE1912 Cottage Oak | 12mm
 • Thaiever
 • Code: TE1912
 • Size: 1210mm x 198mm x 12mm
Kích thước: 1210mm x 198mm x 12mm
445.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Thaiever TE1916 Makha | 12mm
 • Thaiever
 • Code: TE1916
 • Size: 1210mm x 198mm x 12mm
Kích thước: 1210mm x 198mm x 12mm
445.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Thaiever TE1918 Jasper Walnut | 12mm
 • Thaiever
 • Code: TE1918
 • Size: 1210mm x 198mm x 12mm
Kích thước: 1210mm x 198mm x 12mm
445.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Thaiever TE1922 Viridi Oak | 12mm
 • Thaiever
 • Code: TE1922
 • Size: 1210mm x 198mm x 12mm
Kích thước: 1210mm x 198mm x 12mm
445.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Thaiever TE1924 American Walnut | 12mm
 • Thaiever
 • Code: TE1924
 • Size: 1210mm x 198mm x 12mm
Kích thước: 1210mm x 198mm x 12mm
445.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Thaiever TE1926 Brazilian Teak | 12mm
 • Thaiever
 • Code: TE1926
 • Size: 1210mm x 198mm x 12mm
Kích thước: 1210mm x 198mm x 12mm
445.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Thaiever TE1202 Elite Mahogan | 12mm bản nhỏ
 • Thaiever
 • Code: TE1202
 • Size: 1210mm x 128mm x 12mm
Kích thước: 1210mm x 128mm x 12mm
415.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Thaiever TE1206 Natural Cherry | 12mm
 • Thaiever
 • Code: TE1206
 • Size: 1210mm x 128mm x 12mm
Kích thước: 1210mm x 128mm x 12mm
415.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Thaiever TE1210 Natural Beach | 12mm bản nhỏ
 • Thaiever
 • Code: TE1202
 • Size: 1210mm x 128mm x 12mm
Kích thước: 1210mm x 128mm x 12mm
415.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Thaiever TE1212 Embony Oak | 12mm bản nhỏ
 • Thaiever
 • Code: TE1212
 • Size: 1210mm x 128mm x 12mm
Kích thước: 1210mm x 128mm x 12mm
415.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Thaiever TE1214 Tango | 12mm bản nhỏ
 • Thaiever
 • Code: TE1214
 • Size: 1210mm x 128mm x 12mm
Kích thước: 1210mm x 128mm x 12mm
415.000 ₫/m2
Nhấn vào đây để đánh giá
Hỗ trợ trực tuyến
091.8888.927
091.8888.927
0.12501 sec| 2755.664 kb