x

Sàn gỗ Thaiever 8mm

Sàn gỗ công nghiệp Thaiever TE8002 Trandy Cherry | 8mm
 • Thaiever
 • Code: TE8002
 • Size: 1210mm x 198mm x 8mm
Kích thước: 1210mm x 198mm x 8mm
245.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệpThaiever TE8004 Teal Oak | 8mm
 • Thaiever
 • Code: TE8004
 • Size: 1210mm x 198mm x 8mm
Kích thước: 1210mm x 198mm x 8mm
245.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Thaiever TE8006 Walnut | 8mm
 • Thaiever
 • Code: TE8006
 • Size: 1210mm x 198mm x 8mm
Kích thước: 1210mm x 198mm x 8mm
245.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Thaiever TE8008 Natural Oak | 8mm
 • Thaiever
 • Code: TE8008
 • Size: 1210mm x 198mm x 8mm
Kích thước: 1210mm x 198mm x 8mm
245.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Thaiever TE8010 Scralet Walnut | 8mm
 • Thaiever
 • Code: TE8010
 • Size: 1210mm x 198mm x 8mm
Kích thước: 1210mm x 198mm x 8mm
245.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Thaiever TE8012 Cottage Oak | 8mm
 • Thaiever
 • Code: TE8012
 • Size: 1210mm x 198mm x 8mm
Kích thước: 1210mm x 198mm x 8mm
245.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Thaiever TE8014 Tango | 8mm
 • Thaiever
 • Code: TE8014
 • Size: 1210mm x 198mm x 8mm
Kích thước: 1210mm x 198mm x 8mm
245.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Thaiever TE8016 Makha | 8mm
 • Thaiever
 • Code: TE8016
 • Size: 1210mm x 198mm x 8mm
Kích thước: 1210mm x 198mm x 8mm
245.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Thaiever TE8018 Jasper Walnut | 8mm
 • Thaiever
 • Code: TE8018
 • Size: 1210mm x 198mm x 8mm
Kích thước: 1210mm x 198mm x 8mm
245.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Thaiever TE8020 Motif Black Teak | 8mm
 • Thaiever
 • Code: TE8020
 • Size: 1210mm x 198mm x 8mm
Kích thước: 1210mm x 198mm x 8mm
245.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Thaiever TE8022 Viridi Oak | 8mm
 • Thaiever
 • Code: TE8022
 • Size: 1210mm x 198mm x 8mm
Kích thước: 1210mm x 198mm x 8mm
245.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Thaiever TE8024 American Walnut | 8mm
 • Thaiever
 • Code: TE8024
 • Size: 1210mm x 198mm x 8mm
Kích thước: 1210mm x 198mm x 8mm
245.000 ₫/m2
Nhấn vào đây để đánh giá
Hỗ trợ trực tuyến
091.8888.927
091.8888.927
0.13174 sec| 2723.664 kb