x

Sàn gỗ Thaistar 12mm

Sàn gỗ công nghiệp Thaistar BT10711 | 12mm
 • Thaistar
 • Code: BT10711
 • Size: 1205mm x 192mm x 12mm
Kích thước: 1205mm x 192mm x 12mm
395.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Thaistar BT1082 | 12mm
 • Thaistar
 • Code: BT1082
 • Size: 1205mm x 192mm x 12mm
Kích thước: 1205mm x 192mm x 12mm
395.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Thaistar BT1068 | 12mm
 • Thaistar
 • Code: BT1068
 • Size: 1205mm x 192mm x 12mm
Kích thước: 1205mm x 192mm x 12mm
395.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Thaistar BT2083 | 12mm
 • Thaistar
 • Code: BT2083
 • Size: 1205mm x 192mm x 12mm
Kích thước: 1205mm x 192mm x 12mm
395.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Thaistar BT10673 | 12mm
 • Thaistar
 • Code: BT10673
 • Size: 1205mm x 192mm x 12mm
Kích thước: 1205mm x 192mm x 12mm
395.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Thaistar BT3016 | 12mm
 • Thaistar
 • Code: BT3016
 • Size: 1205mm x 192mm x 12mm
Kích thước: 1205mm x 192mm x 12mm
395.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Thaistar BT10635 | 12mm
 • Thaistar
 • Code: BT10635
 • Size: 1205mm x 192mm x 12mm
Kích thước: 1205mm x 192mm x 12mm
395.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Thaistar BT10739 | 12mm
 • Thaistar
 • Code: BT10739
 • Size: 1205mm x 192mm x 12mm
Kích thước: 1205mm x 192mm x 12mm
395.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Thaistar BT10664 | 12mm
 • Thaistar
 • Code: BT10664
 • Size: 1205mm x 192mm x 12mm
Kích thước: 1205mm x 192mm x 12mm
395.000 ₫/m2
Nhấn vào đây để đánh giá
Hỗ trợ trực tuyến
091.8888.927
091.8888.927
0.53455 sec| 2707.758 kb