x

Sàn gỗ Thaistar 8mm

Sàn gỗ công nghiệp Thaistar VN10673 | 8mm
 • Thaistar
 • Code: VN10673
 • Size: 1205mm x 192mm x 8mm
Kích thước: 1205mm x 192mm x 8mm
295.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Thaistar VN10711 | 8mm
 • Thaistar
 • Code: VN10711
 • Size: 1205mm x 192mm x 8mm
Kích thước: 1205mm x 192mm x 8mm
295.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Thaistar VN10664 | 8mm
 • Thaistar
 • Code: VN10664
 • Size: 1205mm x 192mm x 8mm
Kích thước: 1205mm x 192mm x 8mm
295.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Thaistar VN10635 | 8mm
 • Thaistar
 • Code: VN10635
 • Size: 1205mm x 192mm x 8mm
Kích thước: 1205mm x 192mm x 8mm
295.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Thaistar VN10739 | 8mm
 • Thaistar
 • Code: VN10739
 • Size: 1205mm x 192mm x 8mm
Kích thước: 1205mm x 192mm x 8mm
295.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Thaistar VN3016 | 8mm
 • Thaistar
 • Code: VN3016
 • Size: 1205mm x 192mm x 8mm
Kích thước: 1205mm x 192mm x 8mm
295.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Thaistar VN2083 | 8mm
 • Việt Pháp
 • Code: VN2083
 • Size: 1205mm x 192mm x 8mm
Kích thước: 1205mm x 192mm x 8mm
295.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Thaistar VN1082 | 8mm
 • Thaistar
 • Code: VN1082
 • Size: 1205mm x 192mm x 8mm
Kích thước: 1205mm x 192mm x 8mm
295.000 ₫/m2
Sàn gỗ công nghiệp Thaistar VN1068 | 8mm
 • Thaistar
 • Code: VN1068
 • Size: 1205mm x 192mm x 8mm
Kích thước: 1205mm x 192mm x 8mm
295.000 ₫/m2
Nhấn vào đây để đánh giá
Hỗ trợ trực tuyến
091.8888.927
091.8888.927
0.12391 sec| 2707.664 kb