x

Sàn gỗ tự nhiên Eidai

Sàn gỗ kỹ thuật – Gỗ anh đào 3P | MRSH-CHE-C
 • Eidai
 • Code: MRSH-CHE-C
 • Size: 12 x 303 x 1818 mm
Kích thước: 12 x 303 x 1818 mm
Liên hệ
Sàn gỗ kỹ thuật – Gỗ sồi đỏ 3P | MRSH-ROA-C
 • Eidai
 • Code: MRSH-ROA-C
 • Size: 12 x 303 x 1818 mm
Kích thước: 12 x 303 x 1818 mm
Liên hệ
Sàn gỗ kỹ thuật – Gỗ thích 3P | MRSH-HM-C
 • Eidai
 • Code: MRSH-HM-C
 • Size: 12 x 303 x 1818 mm
Kích thước: 12 x 303 x 1818 mm
Liên hệ
Sàn gỗ kỹ thuật – Gỗ óc chó 3P | MRSH-WAL-C
 • Eidai
 • Code: MRSH-WAL-C
 • Size: 12 x 303 x 1818 mm
Kích thước: 12 x 303 x 1818 mm
Liên hệ
Sàn gỗ kỹ thuật – Gỗ thích cứng 1P, bản rộng 90mm | MRBS-HM-C
 • Eidai
 • Code: MRBS-HM-C
 • Size: 12 x 90 x 909 mm
Kích thước: 12 x 90 x 909 mm
Liên hệ
Sàn gỗ kỹ thuật – Gỗ anh đào 1P, bản rộng 90mm | MRBS-CHE-C
 • Eidai
 • Code: MRBS-CHE-C
 • Size: 12 x 90 x 909 mm
Kích thước: 12 x 90 x 909 mm
Liên hệ
Sàn gỗ kỹ thuật – Gỗ thích cứng 2P | MRNH-HM-C
 • Eidai
 • Code: MRNH-HM-C
 • Size: 12 x 303 x 1818 mm
Kích thước: 12 x 303 x 1818 mm
Liên hệ
Sàn gỗ kỹ thuật – Gỗ anh đào 2P | MRNH-CHE-C
 • Eidai
 • Code: MRNH-CHE-C
 • Size: 12 x 303 x 1818 mm
Kích thước: 12 x 303 x 1818 mm
Liên hệ
Sàn gỗ kỹ thuật – Gỗ sồi đỏ 2P | MRNH-ROA-C
 • Eidai
 • Code: MRNH-ROA-C
 • Size: 12 x 303 x 1818 mm
Kích thước: 12 x 303 x 1818 mm
Liên hệ
Sàn gỗ kỹ thuật – Gỗ óc chó 2P | MRNH-WAL-C
 • Eidai
 • Code: MRNH-WAL-C
 • Size: 12 x 303 x 1818 mm
Kích thước: 12 x 303 x 1818 mm
Liên hệ
Sàn xương cá – gỗ kỹ thuật Olefin màu nâu hạt dẻ | SHV-BCST-C
 • Eidai
 • Code: SHV-BCST-C
 • Size: 12 x 90 x 909mm
Kích thước: 12 x 90 x 909mm
Liên hệ
Sàn xương cá – gỗ kỹ thuật Olefin màu gỗ anh đào | SHV-BCHT-C
 • Eidai
 • Code: SHV-BCHT-C
 • Size: 12 x 90 x 909mm
Kích thước: 12 x 90 x 909mm
Liên hệ
Sàn gỗ xương cá – gỗ kỹ thuật sồi đỏ, tấm đơn 1P | MRHV-ROA-C
 • Eidai
 • Code: MRHV-ROA-C
 • Size: 12 x 90 x 600 mm
Kích thước: 12 x 90 x 600 mm
Liên hệ
Sàn gỗ xương cá – gỗ kỹ thuật sồi đỏ, tấm 4P module | MHVH-ROA-A(B)-C
 • Eidai
 • Code: MHVH-ROA-A(B)-C
 • Size: 15 x 300 x 429mm
Kích thước: 15 x 300 x 429mm
Liên hệ
Sàn gỗ xương cá – gỗ kỹ thuật thích cứng, tấm 4P module | MHVH-HM-A(B)-C
 • Eidai
 • Code: MHVH-HM-A(B)-C
 • Size: 15 x 300 x 429mm
Kích thước: 15 x 300 x 429mm
Liên hệ
Sàn gỗ xương cá – gỗ kỹ thuật anh đào, tấm 4P module | MHVH-CHE-A(B)-C
 • Eidai
 • Code: MHVH-CHE-A(B)-C
 • Size: 15 x 300 x 429mm
Kích thước: 15 x 300 x 429mm
Liên hệ
Sàn gỗ xương cá – gỗ kỹ thuật óc chó, tấm 4P module | MHVH-WAL-A(B)-C
 • Eidai
 • Code: MHVH-WAL-A(B)-C
 • Size: 15 x 300 x 429mm
Kích thước: 15 x 300 x 429mm
Liên hệ
Sàn gỗ xương cá – gỗ kỹ thuật óc chó, tấm đơn 1P | MRHV-WAL-C
 • Eidai
 • Code: MRHV-WAL-C
 • Size: 12 x 90 x 600mm
Kích thước: 12 x 90 x 600mm
Liên hệ
Nhấn vào đây để đánh giá
Hỗ trợ trực tuyến
091.8888.927
091.8888.927
0.12670 sec| 2766.469 kb