x

Sàn nhựa dán keo Galaxy 2mm

Sàn nhựa dán keo Galaxy EC 1001 | 2mm
 • Code: EC1001
 • Size: 914,4mm x 1524mm x 2mm
Kích thước: 914,4mm x 1524mm x 2mm
196.000 ₫/m2
Sàn nhựa dán keo Galaxy EC 1007 | 2mm
 • Code: EC1007
 • Size: 914,4mm x 152,4mm x 2mm
Kích thước: 914,4mm x 152,4mm x 2mm
196.000 ₫/m2
Sàn nhựa dán keo Galaxy EC 1011 | 2mm
 • Code: EC1011
 • Size: 914,4mm x 152,4mm x 2mm
Kích thước: 914,4mm x 152,4mm x 2mm
196.000 ₫/m2
Sàn nhựa dán keo Galaxy EC4010 | 2mm
 • Code: EC4010
 • Size: 914,4mm x 152,4mm x 2mm
Kích thước: 914,4mm x 152,4mm x 2mm
196.000 ₫/m2
Sàn nhựa dán keo Galaxy EC 4014 | 2mm
 • Code: EC4014
 • Size: 914,4mm x 152,4mm x 2mm
Kích thước: 914,4mm x 152,4mm x 2mm
196.000 ₫/m2
Sàn nhựa dán keo Galaxy EC 6010 | 2mm
 • Code: EC6010
 • Size: 914,4mm x 152,4mm x 2mm
Kích thước: 914,4mm x 152,4mm x 2mm
196.000 ₫/m2
Sàn nhựa dán keo Galaxy EC 6030 | 2mm
 • Code: EC 6030
 • Size: 914,4mm x 152,4mm x 2mm
Kích thước: 914,4mm x 152,4mm x 2mm
196.000 ₫/m2
Sàn nhựa dán keo Galaxy EC 6035 | 2mm
 • Code: EC6035
 • Size: 914,4mm x 152,4mm x 2mm
Kích thước: 914,4mm x 152,4mm x 2mm
196.000 ₫/m2
Nhấn vào đây để đánh giá
Hỗ trợ trực tuyến
091.8888.927
091.8888.927
0.11722 sec| 2699.359 kb