x

Sàn nhựa dán keo IBT Floor vân đá 3mm

Sàn nhựa dán keo vân đá IBT Floor IS 2010 | 3mm
 • IBT Floor
 • Code: IS 2010
 • Size: 457.2mm x 457.2mm x 3mm
Kích thước: 457.2mm x 457.2mm x 3mm
225.000 ₫/m2
Sàn nhựa dán keo vân đá IBT Floor IS 2009 | 3mm
 • IBT Floor
 • Code: IS 2009
 • Size: 457.2mm x 457.2mm x 3mm
Kích thước: 457.2mm x 457.2mm x 3mm
225.000 ₫/m2
Sàn nhựa dán keo vân đá IBT Floor IS 2008 | 3mm
 • IBT Floor
 • Code: IS 2008
 • Size: 457.2mm x 457.2mm x 3mm
Kích thước: 457.2mm x 457.2mm x 3mm
225.000 ₫/m2
Sàn nhựa dán keo vân đá IBT Floor IS 2007 | 3mm
 • IBT Floor
 • Code: IS 2007
 • Size: 457.2mm x 457.2mm x 3mm
Kích thước: 457.2mm x 457.2mm x 3mm
225.000 ₫/m2
Sàn nhựa dán keo vân đá IBT Floor IS 2006 | 3mm
 • IBT Floor
 • Code: IS 2006
 • Size: 457.2mm x 457.2mm x 3mm
Kích thước: 457.2mm x 457.2mm x 3mm
225.000 ₫/m2
Sàn nhựa dán keo vân đá IBT Floor IS 2005 | 3mm
 • IBT Floor
 • Code: IS 2005
 • Size: 457.2mm x 457.2mm x 3mm
Kích thước: 457.2mm x 457.2mm x 3mm
225.000 ₫/m2
Sàn nhựa dán keo vân đá IBT Floor IS 2002 | 3mm
 • IBT Floor
 • Code: IS 2002
 • Size: 457.2mm x 457.2mm x 3mm
Kích thước: 457.2mm x 457.2mm x 3mm
225.000 ₫/m2
Nhấn vào đây để đánh giá
Hỗ trợ trực tuyến
091.8888.927
091.8888.927
0.12310 sec| 2695.578 kb