x

Sàn nhựa dán keo IBT Floor vân thảm 3mm

Sàn nhựa dán keo vân thảm IBT Floor IC 8143 | 3mm
 • IBT Floor
 • Code: IC 8143
 • Size: 457.2mm x 457.2mm x 3mm
Kích thước: 457.2mm x 457.2mm x 3mm
225.000 ₫/m2
Sàn nhựa dán keo vân thảm IBT Floor IC 8142 | 3mm
 • IBT Floor
 • Code: IC 8142
 • Size: 457.2mm x 457.2mm x 3mm
Kích thước: 457.2mm x 457.2mm x 3mm
225.000 ₫/m2
Sàn nhựa dán keo vân thảm IBT Floor IC 8005 | 3mm
 • IBT Floor
 • Code: IC 8005
 • Size: 457.2mm x 457.2mm x 3mm
Kích thước: 457.2mm x 457.2mm x 3mm
225.000 ₫/m2
Sàn nhựa dán keo vân thảm IBT Floor IC 8004 | 3mm
 • IBT Floor
 • Code: IC 8004
 • Size: 457.2mm x 457.2mm x 3mm
Kích thước: 457.2mm x 457.2mm x 3mm
225.000 ₫/m2
Sàn nhựa dán keo vân thảm IBT Floor IC 8003 | 3mm
 • IBT Floor
 • Code: IC 8003
 • Size: 457.2mm x 457.2mm x 3mm
Kích thước: 457.2mm x 457.2mm x 3mm
225.000 ₫/m2
Sàn nhựa dán keo vân thảm IBT Floor IC 8002 | 3mm
 • IBT Floor
 • Code: IC 8002
 • Size: 457.2mm x 457.2mm x 3mm
Kích thước: 457.2mm x 457.2mm x 3mm
225.000 ₫/m2
Nhấn vào đây để đánh giá
Hỗ trợ trực tuyến
091.8888.927
091.8888.927
0.32764 sec| 2687.703 kb