x

Sàn nhựa dán keo tự dính MAX FLOOR

Sàn nhựa dán keo tự dính MaxFloor 02 | 2mm
 • MaxFloor
 • Code: MAX02
 • Size: 914.4 x 152.4 x 2 mm
Kích thước: 914.4 x 152.4 x 2 mm
135.000 ₫/m2 155.000 ₫
Sàn nhựa dán keo tự dính MaxFloor 12 | 2mm
 • MaxFloor
 • Code: MAX12
 • Size: 914.4 x 152.4 x 2 mm
Kích thước: 914.4 x 152.4 x 2 mm
135.000 ₫/m2 155.000 ₫
Sàn nhựa dán keo tự dính MaxFloor 14 | 2mm
 • MaxFloor
 • Code: MAX14
 • Size: 914.4 x 152.4 x 2 mm
Kích thước: 914.4 x 152.4 x 2 mm
135.000 ₫/m2 155.000 ₫
Sàn nhựa dán keo tự dính MaxFloor 15 | 2mm
 • MaxFloor
 • Code: MAX15
 • Size: 914.4 x 152.4 x 2 mm
Kích thước: 914.4 x 152.4 x 2 mm
135.000 ₫/m2 155.000 ₫
Sàn nhựa dán keo tự dính MaxFloor 17 | 2mm
 • MaxFloor
 • Code: MAX17
 • Size: 914.4 x 152.4 x 2 mm
Kích thước: 914.4 x 152.4 x 2 mm
135.000 ₫/m2 155.000 ₫
Sàn nhựa dán keo tự dính MaxFloor 11 | 2mm
 • MaxFloor
 • Code: MAX11
 • Size: 914.4 x 152.4 x 2 mm
Kích thước: 914.4 x 152.4 x 2 mm
135.000 ₫/m2 155.000 ₫
Sàn nhựa dán keo tự dính MaxFloor 19 | 2mm
 • MaxFloor
 • Code: MAX19
 • Size: 914.4 x 152.4 x 2 mm
Kích thước: 914.4 x 152.4 x 2 mm
135.000 ₫/m2 155.000 ₫
Sàn nhựa dán keo tự dính MaxFloor 20 | 2mm
 • MaxFloor
 • Code: MAX20
 • Size: 914.4 x 152.4 x 2 mm
Kích thước: 914.4 x 152.4 x 2 mm
135.000 ₫/m2 155.000 ₫
Sàn nhựa dán keo tự dính MaxFloor 06 | 2mm
 • MaxFloor
 • Code: MAX06
 • Size: 914.4 x 152.4 x 2 mm
Kích thước: 914.4 x 152.4 x 2 mm
135.000 ₫/m2 155.000 ₫
Sàn nhựa dán keo tự dính MaxFloor 05 | 2mm
 • MaxFloor
 • Code: MAX05
 • Size: 914.4 x 152.4 x 2 mm
Kích thước: 914.4 x 152.4 x 2 mm
135.000 ₫/m2 155.000 ₫
Sàn nhựa dán keo tự dính MaxFloor 04 | 2mm
 • MaxFloor
 • Code: MAX04
 • Size: 914.4 x 152.4 x 2 mm
Kích thước: 914.4 x 152.4 x 2 mm
135.000 ₫/m2 155.000 ₫
Nhấn vào đây để đánh giá
Hỗ trợ trực tuyến
091.8888.927
091.8888.927
0.13627 sec| 2710.734 kb