x

Sàn nhựa Galaxy 3mm vân gỗ

Sàn nhựa Galaxy 3mm vân gỗ

Sàn nhựa dán keo Galaxy vân gỗ CM05 | 3mm
 • Code: CM05
 • Size: 914.4mm x 152.4mm x 3mm

Sàn nhựa dán keo Galaxy vân gỗ CM05 | 3mm

Kích thước: 914.4mm x 152.4mm x 3mm
163.000 ₫/m2
Sàn nhựa dán keo Galaxy vân gỗ MSN4011 | 3mm
 • Code: MSN4011
 • Size: 914.4mm x 152.4mm x 3mm

Sàn nhựa dán keo Galaxy vân gỗ MSN4011 | 3mm

Kích thước: 914.4mm x 152.4mm x 3mm
163.000 ₫/m2
Sàn nhựa dán keo Galaxy vân gỗ MSN4012 | 3mm
 • Code: MSN4012
 • Size: 914.4mm x 152.4mm x 3mm

Sàn nhựa dán keo Galaxy vân gỗ MSN4012 | 3mm

Kích thước: 914.4mm x 152.4mm x 3mm
163.000 ₫/m2
Sàn nhựa dán keo Galaxy vân gỗ MSN4013 | 3mm
 • Code: MSN4013
 • Size: 914.4mm x 152.4mm x 3mm

Sàn nhựa dán keo Galaxy vân gỗ MSN4013 | 3mm

Kích thước: 914.4mm x 152.4mm x 3mm
163.000 ₫/m2
Sàn nhựa dán keo Galaxy vân gỗ MSN4014 | 3mm
 • Code: MSN4014
 • Size: 914.4mm x 152.4mm x 3mm

Sàn nhựa dán keo Galaxy vân gỗ MSN4014 | 3mm

Kích thước: 914.4mm x 152.4mm x 3mm
163.000 ₫/m2
Sàn nhựa dán keo Galaxy vân gỗ MSS6010 | 3mm
 • Code: MSS6010
 • Size: 914.4mm x 152.4mm x 3mm

Sàn nhựa dán keo Galaxy vân gỗ MSS6010 | 3mm

Kích thước: 914.4mm x 152.4mm x 3mm
163.000 ₫/m2
Sàn nhựa dán keo Galaxy vân gỗ MSS6025 | 3mm
 • Code: MSS6025
 • Size: 914.4mm x 152.4mm x 3mm

Sàn nhựa dán keo Galaxy vân gỗ MSS6025 | 3mm

Kích thước: 914.4mm x 152.4mm x 3mm
163.000 ₫/m2
Sàn nhựa dán keo Galaxy vân gỗ MSW1005 | 3mm
 • Code: MSW1005
 • Size: 914.4mm x 152.4mm x 3mm

Sàn nhựa dán keo Galaxy vân gỗ MSW1005 | 3mm

Kích thước: 914.4mm x 152.4mm x 3mm
163.000 ₫/m2
Sàn nhựa dán keo Galaxy vân gỗ MSW1006 | 3mm
 • Code: MSW1006
 • Size: 914.4mm x 152.4mm x 3mm

Sàn nhựa dán keo Galaxy vân gỗ MSW1006 | 3mm

Kích thước: 914.4mm x 152.4mm x 3mm
163.000 ₫/m2
Sàn nhựa dán keo Galaxy vân gỗ MSW1007 | 3mm
 • Code: MSW1007
 • Size: 914.4mm x 152.4mm x 3mm

Sàn nhựa dán keo Galaxy vân gỗ MSW1007 | 3mm

Kích thước: 914.4mm x 152.4mm x 3mm
163.000 ₫/m2
Sàn nhựa dán keo Galaxy vân gỗ MSW1011 | 3mm
 • Code: MSW1011
 • Size: 914.4mm x 152.4mm x 3mm

Sàn nhựa dán keo Galaxy vân gỗ MSW1011 | 3mm

Kích thước: 914.4mm x 152.4mm x 3mm
163.000 ₫/m2
Sàn nhựa dán keo Galaxy vân gỗ MSW1012 | 3mm
 • Code: MSW1012
 • Size: 914.4mm x 152.4mm x 3mm

Sàn nhựa dán keo Galaxy vân gỗ MSW1012 | 3mm

Kích thước: 914.4mm x 152.4mm x 3mm
163.000 ₫/m2
Sàn nhựa dán keo Galaxy vân gỗ MSW1013 | 3mm
 • Code: MSW1013
 • Size: 914.4mm x 152.4mm x 3mm

Sàn nhựa dán keo Galaxy vân gỗ MSW1013 | 3mm

Kích thước: 914.4mm x 152.4mm x 3mm
163.000 ₫/m2
Sàn nhựa dán keo Galaxy vân gỗ MSW1014 | 3mm
 • Code: MSW1014
 • Size: 914.4mm x 152.4mm x 3mm

Sàn nhựa dán keo Galaxy vân gỗ MSW1014 | 3mm

Kích thước: 914.4mm x 152.4mm x 3mm
163.000 ₫/m
Sàn nhựa dán keo Galaxy vân gỗ MSW1015 | 3mm
 • Code: MSW1015
 • Size: 914.4mm x 152.4mm x 3mm

Sàn nhựa dán keo Galaxy vân gỗ MSW1015 | 3mm

Kích thước: 914.4mm x 152.4mm x 3mm
163.000 ₫/m2
Sàn nhựa dán keo Galaxy vân gỗ MSW1016 | 3mm
 • Code: MSW1016
 • Size: 914.4mm x 152.4mm x 3mm

Sàn nhựa dán keo Galaxy vân gỗ MSW1016 | 3mm

Kích thước: 914.4mm x 152.4mm x 3mm
163.000 ₫/m2
Sàn nhựa dán keo Galaxy vân gỗ RV 0403 | 3mm
 • Code: RV 0403
 • Size:

Sàn nhựa dán keo Galaxy vân gỗ RV 0403 | 3mm

Kích thước:
163.000 ₫/m2

Sàn nhựa Galaxy vân gỗ là dòng sản phảm keo dán được tạo ra các vân gỗ tự nhiên, màu sắc đa dạng, trang nhã, rất hợp với phong cách của người Việt. Đây là dòng sàn nhựa giá rẻ, rất hợp với những công trình tạm thời không đòi hỏi về thời gian sử dụng. Sàn nhựa galaxy cũng là một sự lựa chọn hợp lý cho khách hàng.
san-nhua-dan-keo-van-go-galaxy

Hỗ trợ trực tuyến
091.8888.122
091.8888.122
0.07093 sec| 2591.828 kb