x

Sàn nhựa Galaxy Plus 3mm

Sàn nhựa Galaxy Plus sợi thủy tinh MSC5030 | 3mm
 • Code: MSC5030
 • Size: 1219.2mm x 177.8mm x 3mm
Kích thước: 1219.2mm x 177.8mm x 3mm
243.000 ₫/m2
Sàn nhựa Galaxy Plus sợi thủy tinh MSC5025 | 3mm
 • Code: MSC5025
 • Size: 1209.2mm x 177.8mm x 3mm
Kích thước: 1209.2mm x 177.8mm x 3mm
243.000 ₫/m2
Sàn nhựa Galaxy Plus sợi thủy tinh MSC5026 | 3mm
 • Code: MSC5026
 • Size: 1219.2mm x 177.8mm x 3mm
Kích thước: 1219.2mm x 177.8mm x 3mm
243.000 ₫/m2
Sàn nhựa Galaxy Plus sợi thủy tinh MSC5027 | 3mm
 • Code: MSC5027
 • Size: 1219.2mm x 177.8mm x 3mm
Kích thước: 1219.2mm x 177.8mm x 3mm
243.000 ₫/m2
Sàn nhựa Galaxy Plus sợi thủy tinh MSC5028 | 3mm
 • Code: MSC5028
 • Size: 1209.2mm x 177.8mm x 3mm
Kích thước: 1209.2mm x 177.8mm x 3mm
243.000 ₫/m2
Sàn nhựa Galaxy Plus sợi thủy tinh MSC5029 | 3mm
 • Code: MSC5029
 • Size: 1219.2mm x 177.8mm x 3mm
Kích thước: 1219.2mm x 177.8mm x 3mm
243.000 ₫/m2
Sàn nhựa Galaxy Plus sợi thủy tinh MSC5020 | 3mm
 • Code: MSC5020
 • Size: 1219.2mm x 177.8mm x 3mm
Kích thước: 1219.2mm x 177.8mm x 3mm
243.000 ₫/m2
Sàn nhựa Galaxy Plus sợi thủy tinh MSC5024 | 3mm
 • Code: MSC5024
 • Size: 1219.2mm x 177.8mm x 3mm
Kích thước: 1219.2mm x 177.8mm x 3mm
243.000 ₫/m2
Sàn nhựa Galaxy Plus sợi thủy tinh MSC5023 | 3mm
 • Code: MSC5023
 • Size: 1219.2mm x 177.8mm x 3mm
Kích thước: 1219.2mm x 177.8mm x 3mm
243.000 ₫/m2
Sàn nhựa Galaxy Plus sợi thủy tinh MSC5022 | 3mm
 • Code: MSC5022
 • Size: 1219.2mm x 177.8mm x 3mm
Kích thước: 1219.2mm x 177.8mm x 3mm
243.000 ₫/m2
Sàn nhựa Galaxy Plus sợi thủy tinh MSC5021 | 3mm
 • Code: MSC5019
 • Size: 1219.2mm x 177.8mm x 3mm
Kích thước: 1219.2mm x 177.8mm x 3mm
243.000 ₫/m2
Sàn nhựa Galaxy Plus sợi thủy tinh MSC5019 | 3mm
 • Code: MSC5019
 • Size: 1219.2mm x 177.8mm x 3mm
Kích thước: 1219.2mm x 177.8mm x 3mm
243.000 ₫/m2
Sàn nhựa Galaxy Plus sợi thủy tinh MSC5018 | 3mm
 • Code: MSC5018
 • Size: 1219.2mm x 177.8mm x 3mm
Kích thước: 1219.2mm x 177.8mm x 3mm
243.000 ₫/m2
Sàn nhựa Galaxy Plus sợi thủy tinh MSC5017 | 3mm
 • Code: MSC5017
 • Size: 1219.2mm x 177.8mm x 3mm
Kích thước: 1219.2mm x 177.8mm x 3mm
243.000 ₫/m2
Sàn nhựa Galaxy Plus sợi thủy tinh MSC5016 | 3mm
 • Code: MSC5016
 • Size: 1219.2mm x 177.8mm x 3mm
Kích thước: 1219.2mm x 177.8mm x 3mm
243.000 ₫/m2
Sàn nhựa Galaxy Plus sợi thủy tinh MSC5015 | 3mm
 • Code: MSC5015
 • Size: 1219.2mm x 177.8mm x 3mm
Kích thước: 1219.2mm x 177.8mm x 3mm
243.000 ₫/m2
Nhấn vào đây để đánh giá
Hỗ trợ trực tuyến
091.8888.927
091.8888.927
0.12513 sec| 2735.344 kb