x

Tấm ốp gỗ biến tính WingFor

Tấm ốp gỗ keo biến tính WingFor ACACIA | 15mm
 • WingFor
 • Size: 120/90mm x 15mm
Kích thước: 120/90mm x 15mm
1.190.000 ₫/m2
Tấm ốp gỗ keo biến tính WingFor ACACIA | 20mm
 • WingFor
 • Size: 120/90mm x 20mm
Kích thước: 120/90mm x 20mm
1.305.000 ₫/m2
Tấm ốp cung tròn gỗ keo biến tính WingFor
 • WingFor
 • Code: Acacia
 • Size: 1100-2600mm x 200-400mm x 26mm
Kích thước: 1100-2600mm x 200-400mm x 26mm
1.000.000 ₫/m2
Tấm ốp cung tròn gỗ keo biến tính WingFor | Màu Đen
 • WingFor
 • Code: Acacia Đen
 • Size: 1100-2600mm x 200-400mm x 26mm
Kích thước: 1100-2600mm x 200-400mm x 26mm
1.000.000 ₫/m2
Tấm ốp 3D gỗ keo biến tính WingFor | Màu Đen
 • WingFor
 • Code: Acacia 3D Đen
 • Size: 1100-2600mm x 200-400mm x 20mm
Kích thước: 1100-2600mm x 200-400mm x 20mm
850.000 ₫/m2
Tấm ốp cung tròn gỗ keo biến tính WingFor | Màu Tự Nhiên
 • WingFor
 • Code: Acacia TN
 • Size: 1100-2600mm x 200-400mm x 26mm
Kích thước: 1100-2600mm x 200-400mm x 26mm
1.000.000 ₫/m2
Tấm ốp 3D gỗ keo biến tính WingFor | Màu Sáng
 • WingFor
 • Code: Acacia 3D Sáng
 • Size: 1100-2600mm x 200-400mm x 20mm
Kích thước: 1100-2600mm x 200-400mm x 20mm
850.000 ₫/m2
Tấm ốp cung tròn gỗ keo biến tính WingFor | Màu Vàng
 • WingFor
 • Code: Acacia Vàng
 • Size: 1100-2600mm x 200-400mm x 26mm
Kích thước: 1100-2600mm x 200-400mm x 26mm
1.000.000 ₫/m2
Nhấn vào đây để đánh giá
Hỗ trợ trực tuyến
091.8888.927
091.8888.927
0.12731 sec| 2699.188 kb