x

Thảm tấm kẻ DT

Thảm tấm kẻ đế PVC DT26
 • Carpet
 • Code: DT26
 • Size: 500mm x 500mm x 6.5mm
Kích thước: 500mm x 500mm x 6.5mm
210.000 ₫/m2
Thảm tấm kẻ đế PVC DT25
 • Carpet
 • Code: DT25
 • Size: 500mm x 500mm x 6.5mm
Kích thước: 500mm x 500mm x 6.5mm
210.000 ₫/m2
Thảm tấm kẻ đế PVC DT23
 • Carpet
 • Code: DT23
 • Size: 500mm x 500mm x 6.5mm
Kích thước: 500mm x 500mm x 6.5mm
210.000 ₫/m2
Thảm tấm kẻ đế PVC DT22
 • Carpet
 • Code: DT22
 • Size: 500mm x 500mm x 6.5mm
Kích thước: 500mm x 500mm x 6.5mm
210.000 ₫/m2
Thảm tấm kẻ đế PVC DT21
 • Carpet
 • Code: DT21
 • Size: 500mm x 500mm x 6.5mm
Kích thước: 500mm x 500mm x 6.5mm
210.000 ₫/m2
Nhấn vào đây để đánh giá
Hỗ trợ trực tuyến
091.8888.927
091.8888.927
0.12316 sec| 2683.258 kb