x

Thanh gỗ nhựa sinh thái Việt Pháp

Thanh lam WPVC Việt pháp TL01B3.0 | Walnut 40x60mm
 • Việt Pháp
 • Code: TL01B3.0
 • Size: 3000mm x 60mm x 40mm
Kích thước: 3000mm x 60mm x 40mm
76.000 ₫/md
Gỗ nhựa Việt Pháp WPVC Ecoplast H03B3.0 | Walnut 40x90mm
 • Việt Pháp
 • Code: H03B3.0
 • Size: 40mm3000mm x 90mm x 40mm
Kích thước: 40mm3000mm x 90mm x 40mm
105.000 ₫/md
Gỗ nhựa Việt Pháp WPVC Ecoplast H01B3.0 | Walnut 50x150mm
 • Việt Pháp
 • Code: H01B3.0
 • Size: 3000mm x 150mm x 50mm
Kích thước: 3000mm x 150mm x 50mm
217.800 ₫/md
Gỗ nhựa Việt Pháp WPVC Ecoplast P05B3.0 | Walnut 20x50mm
 • Việt Pháp
 • Code: P05B3.0
 • Size: 3000mm x 20mm x 50mm
Kích thước: 3000mm x 20mm x 50mm
26.000 ₫/md
Gỗ nhựa Việt Pháp WPVC Ecoplast P05A3.0 | Teak 20x50mm
 • Việt Pháp
 • Code: P05A3.0
 • Size: 3000mm x 20mm x 50mm
Kích thước: 3000mm x 20mm x 50mm
26.000 ₫/md
Gỗ nhựa Việt Pháp WPVC Ecoplast P01B3.0 | Walnut 26x39mm
 • Việt Pháp
 • Code: P01B3.0
 • Size: 3000mm x 39mm x 26mm
Kích thước: 3000mm x 39mm x 26mm
36.000 ₫/md
Gỗ nhựa Việt Pháp WPVC Ecoplast P02B3.0 | Walnut 30x50mm
 • Việt Pháp
 • Code: P02B3.0
 • Size: 3000mm x 50mm x 30mm
Kích thước: 3000mm x 50mm x 30mm
29.000 ₫/md
Gỗ nhựa Việt Pháp WPVC Ecoplast P01A3.0 | Teak 26x39mm
 • Việt Pháp
 • Code: P01A3.0
 • Size: 3000mm x 39mm x 26mm
Kích thước: 3000mm x 39mm x 26mm
36.000 ₫/md
Gỗ nhựa Việt Pháp WPVC Ecoplast H02A3.0 | Teak 50x100mm
 • Việt Pháp
 • Code: H02A3.0
 • Size: 3000mm x 100mm x 50mm
Kích thước: 3000mm x 100mm x 50mm
142.700 ₫/md
Gỗ nhựa Việt Pháp WPVC Ecoplast H01A3.0 | Teak 50x150mm
 • Việt Pháp
 • Code: H01A3.0
 • Size: 3000mm x 150mm x 50mm
Kích thước: 3000mm x 150mm x 50mm
217.800 ₫/md
Gỗ nhựa Việt Pháp WPVC Ecoplast P02A3.0 | Teak 30x50mm
 • Việt Pháp
 • Code: P02A3.0
 • Size: 3000mm x 50mm x 30mm
Kích thước: 3000mm x 50mm x 30mm
29.000 ₫/md
Gỗ nhựa Việt Pháp WPVC Ecoplast H03A3.0 | Teak 40x90mm
 • Việt Pháp
 • Code: H03A3.0
 • Size: 40mm3000mm x 90mm x 40mm
Kích thước: 40mm3000mm x 90mm x 40mm
105.000 ₫/md
Thanh hộp WPVC Việt pháp H04A3.0 | 50x50mm
 • Việt Pháp
 • Code: H01A3.0
 • Size: 3000mm x 50mm x 50mm
Kích thước: 3000mm x 50mm x 50mm
75.000 ₫/md
Thanh hộp WPVC Việt pháp H04B3.0 | 50x50mm
 • Việt Pháp
 • Code: H01B3.0
 • Size: 3000mm x 50mm x 50mm
Kích thước: 3000mm x 50mm x 50mm
75.000 ₫/md
Thanh lam WPVC Việt pháp TL01A3.0 | 40x60mm
 • Việt Pháp
 • Code: TL01A3.0
 • Size: 3000mm x 60mm x 40mm
Kích thước: 3000mm x 60mm x 40mm
76.000 ₫/md
Thanh lam WPVC Việt pháp TL02A3.0 | 40x80mm
 • Việt Pháp
 • Code: TL02A3.0
 • Size: 3000mm x 80mm x 40mm
Kích thước: 3000mm x 80mm x 40mm
89.000 ₫/md
Thanh lam WPVC Việt pháp TL02B3.0 | 40x80mm
 • Việt Pháp
 • Code: TL02B3.0
 • Size: 3000mm x 80mm x40mm
Kích thước: 3000mm x 80mm x40mm
89.000 ₫/md
Thanh lam WPVC Việt pháp TL03A3.0 | 40x100mm
 • Việt Pháp
 • Code: TL03A3.0
 • Size: 3000mm x 100mm x 40mm
Kích thước: 3000mm x 100mm x 40mm
96.800 ₫/md
Thanh lam WPVC Việt pháp TL03B3.0 | 40x100mm
 • Việt Pháp
 • Code: TL03B3.0
 • Size: 3000mm x 100mm x 40mm
Kích thước: 3000mm x 100mm x 40mm
97.000 ₫/md
Thanh lam WPVC Việt pháp TL04A3.0 | 19x90mm
 • Việt Pháp
 • Code: TL03A3.0
 • Size: 3000mm x 90mm x 19mm
Kích thước: 3000mm x 90mm x 19mm
97.000 ₫/md
Nhấn vào đây để đánh giá
Hỗ trợ trực tuyến
091.8888.927
091.8888.927
0.12564 sec| 2759.617 kb