x

Thanh lam gỗ nhựa Việt Pháp

Thanh lam gỗ nhựa phủ phim Việt Pháp Gplast TL04F001 | 90x19mm
 • Việt Pháp
 • Code: TL04F001
 • Size: 2200mm x 90mm x 19mm
Kích thước: 2200mm x 90mm x 19mm
91.300 ₫/md
Thanh lam gỗ nhựa phủ phim Việt Pháp Gplast TL03F001 | 100x40mm copy
 • Việt Pháp
 • Code: TL03F001
 • Size: 2200mm x 100mm x 40mm
Kích thước: 2200mm x 100mm x 40mm
91.300 ₫/md
Thanh lam gỗ nhựa phủ phim Việt Pháp Gplast TL02F001 | 80x40mm
 • Việt Pháp
 • Code: TL02F001
 • Size: 2200mm x 80mm x 40mm
Kích thước: 2200mm x 80mm x 40mm
83.600 ₫/md
Thanh lam gỗ nhựa phủ phim Việt Pháp Gplast TL01F001 | 60x40mm
 • Việt Pháp
 • Code: TL01F001
 • Size: 2200mm x 60mm x 40mm
Kích thước: 2200mm x 60mm x 40mm
72.600 ₫/md
Thanh ốp phẳng gỗ nhựa phủ phim Việt Pháp Gplast W11F001 | 100x3mm
 • Việt Pháp
 • Code: W11F001
 • Size: 2200mm x 100mm x 3mm
Kích thước: 2200mm x 100mm x 3mm
41.800 ₫/md
Thanh ốp phẳng gỗ nhựa phủ phim Việt Pháp Gplast W10F001 | 50x3mm
 • Việt Pháp
 • Code: W10F001
 • Size: 2200mm x 50mm x 3mm
Kích thước: 2200mm x 50mm x 3mm
20.900 ₫/md
Nhấn vào đây để đánh giá
Hỗ trợ trực tuyến
091.8888.927
091.8888.927
0.12504 sec| 2695.234 kb