x

Vỉ gỗ ngoài trời Lavie Bamboo

Sàn gỗ ngoài trời LAVIE BAMBOO sàn dạng vỉ: Với độ bền cao, độ cứng cao, rất ổn định kích thước sàn gỗ dạng vỉ cao cấp sử dụng trong các công trình nội thất yêu cầu khắt khe nhất. Gỗ thường được sử dụng cho việc làm ván sàn ngoài trời, tủ, đồ nội thất, xây dựng nặng, bến cảng, đường sắt...

Vỉ gỗ ngoài trời Lavie Bamboo

Sàn gỗ ngoài trời LAVIE BAMBOO MERBAU 300F4 sàn dạng vỉ
 • LAVIE BAMBOO
 • Code: MERBAU 300F4
 • Size: 300mm x 300mm x 30mm

Sàn gỗ ngoài trời LAVIE BAMBOO MERBAU 300F4 sàn dạng vỉ

Kích thước: 300mm x 300mm x 30mm
3.400.000 ₫/m2
Sàn gỗ ngoài trời LAVIE BAMBOO MERBAU 450F5 sàn dạng vỉ
 • LAVIE BAMBOO
 • Code: MERBAU 450F5
 • Size: 450mm x 450mm x 45mm

Sàn gỗ ngoài trời LAVIE BAMBOO MERBAU 450F5 sàn dạng vỉ

Kích thước: 450mm x 450mm x 45mm
3.400.000 ₫/m2
Sàn gỗ ngoài trời LAVIE BAMBOO MERBAU 900F5 sàn dạng vỉ
 • LAVIE BAMBOO
 • Code: MERBAU 900F5
 • Size: 900mm x 450mm x 45mm

Sàn gỗ ngoài trời LAVIE BAMBOO MERBAU 900F5 sàn dạng vỉ

Kích thước: 900mm x 450mm x 45mm
3.850.000 ₫/m2
Sàn gỗ ngoài trời LAVIE BAMBOO KEMPAS 300F4 sàn dạng vỉ
 • LAVIE BAMBOO
 • Code: KEMPAS 300F4
 • Size: 300mm x 300mm x 30mm

Sàn gỗ ngoài trời LAVIE BAMBOO KEMPAS 300F4 sàn dạng vỉ

Kích thước: 300mm x 300mm x 30mm
3.150.000 ₫/m2
Sàn gỗ ngoài trời LAVIE BAMBOO KEMPAS 450F5 sàn dạng vỉ
 • LAVIE BAMBOO
 • Code: KEMPAS 450F5
 • Size: 450mm x 450mm x 45mm

Sàn gỗ ngoài trời LAVIE BAMBOO KEMPAS 450F5 sàn dạng vỉ

Kích thước: 450mm x 450mm x 45mm
3.150.000 ₫/m2
Sàn gỗ ngoài trời LAVIE BAMBOO KEMPAS 900F5 sàn dạng vỉ
 • LAVIE BAMBOO
 • Code: KEMPAS 900F5
 • Size: 900mm x 450mm x 45mm

Sàn gỗ ngoài trời LAVIE BAMBOO KEMPAS 900F5 sàn dạng vỉ

Kích thước: 900mm x 450mm x 45mm
3.200.000 ₫/m2
Sàn gỗ ngoài trời LAVIE BAMBOO IPE 900F5 sàn dạng vỉ
 • LAVIE BAMBOO
 • Code: IPE 900F5
 • Size: 900mm x 450mm x 45mm

Sàn gỗ ngoài trời LAVIE BAMBOO IPE 900F5 sàn dạng vỉ

Kích thước: 900mm x 450mm x 45mm
4.250.000 ₫/m2
Sàn gỗ ngoài trời LAVIE BAMBOO IPE 450F5 sàn dạng vỉ
 • LAVIE BAMBOO
 • Code: IPE 450F5
 • Size: 450mm x 450mm x 45mm

Sàn gỗ ngoài trời LAVIE BAMBOO IPE 450F5 sàn dạng vỉ

Kích thước: 450mm x 450mm x 45mm
4.000.000 ₫/m2
Sàn gỗ ngoài trời LAVIE BAMBOO IPE 300F4 Sàn dạng vỉ
 • LAVIE BAMBOO
 • Code: IPE 300F4
 • Size: 300mm x 300mm x 30mm

Sàn gỗ ngoài trời LAVIE BAMBOO IPE 300F4 Sàn dạng vỉ

Kích thước: 300mm x 300mm x 30mm
4.000.000 ₫/m2
Sàn gỗ ngoài trời LAVIE BAMBOO Cumaru 900F5 Sàn dạng vỉ
 • LAVIE BAMBOO
 • Code: Cumaru 900F5
 • Size: 900mm x 450mm x 45mm

Sàn gỗ ngoài trời LAVIE BAMBOO Cumaru 900F5 Sàn dạng vỉ

Kích thước: 900mm x 450mm x 45mm
3.900.000 ₫/m2
Sàn gỗ ngoài trời LAVIE BAMBOO Cumaru 450F5 Sàn dạng vỉ
 • LAVIE BAMBOO
 • Code: Cumaru 450F5
 • Size: 450mm x 450mm x 45mm

Sàn gỗ ngoài trời LAVIE BAMBOO Cumaru 450F5 Sàn dạng vỉ

Kích thước: 450mm x 450mm x 45mm
3.650.000 ₫/m2
Sàn gỗ ngoài trời LAVIE BAMBOO Cumaru 300F4 Sàn dạng vỉ
 • LAVIE BAMBOO
 • Code: Cumaru 300F4
 • Size: 300mm x 300mm x 30mm

Sàn gỗ ngoài trời LAVIE BAMBOO Cumaru 300F4 Sàn dạng vỉ

Kích thước: 300mm x 300mm x 30mm
3.650.000 ₫/m2
Hỗ trợ trực tuyến
091.8888.927
0.06912 sec| 2461.375 kb