x

Phụ kiện NTA

Nẹp góc NTA PCT100-60160 | 100x17mm
 • NTA
 • Code: PCT100-60160
 • Size: 3000 x 100 x 17 mm
Kích thước: 3000 x 100 x 17 mm
55.000 ₫/md
Phào chân tường NTA PCT100-60160 | 100x17mm
 • NTA
 • Code: PCT100-60160
 • Size: 3000 x 100 x 17 mm
Kích thước: 3000 x 100 x 17 mm
70.000 ₫/md
Phào chân tường NTA PCT100-8594 | 100x17mm
 • NTA
 • Code: PCT100-8594
 • Size: 3000 x 100 x 17 mm
Kích thước: 3000 x 100 x 17 mm
70.000 ₫/md
Phào chân tường NTA PCT100-60175 | 100x17mm
 • NTA
 • Code: PCT100-60175
 • Size: 3000 x 100 x 17 mm
Kích thước: 3000 x 100 x 17 mm
70.000 ₫/md
Phào chân tường NTA PCT100-9341 | 100x17mm
 • NTA
 • Code: PCT100-9341
 • Size: 3000 x 100 x 17 mm
Kích thước: 3000 x 100 x 17 mm
70.000 ₫/md
Phào cổ trần NTA PT100-60046 | 100x18mm
 • NTA
 • Code: PT100-60046
 • Size: 3000 x 100 x 18 mm
Kích thước: 3000 x 100 x 18 mm
70.000 ₫/md
Phào cổ trần NTA PT100-60124 | 100x18mm
 • NTA
 • Code: PT100-60124
 • Size: 3000 x 100 x 18 mm
Kích thước: 3000 x 100 x 18 mm
70.000 ₫/md
Phào cổ trần NTA PT100-9341 | 100x18mm
 • NTA
 • Code: PT100-9341
 • Size: 3000 x 100 x 18 mm
Kích thước: 3000 x 100 x 18 mm
70.000 ₫/md
Phào cửa sổ NTA PCS65-60046 | 65x24mm
 • NTA
 • Code: PCS65-60046
 • Size: 3000 x 65 x 24 mm
Kích thước: 3000 x 65 x 24 mm
68.000 ₫/md
Phào cửa sổ NTA PCS65-9341 | 65x24mm
 • NTA
 • Code: PCS65-9341
 • Size: 3000 x 65 x 24 mm
Kích thước: 3000 x 65 x 24 mm
68.000 ₫/md
Phào cửa sổ NTA PCS65-60124 | 65x24mm
 • NTA
 • Code: PCS65-60124
 • Size: 3000 x 65 x 24 mm
Kích thước: 3000 x 65 x 24 mm
68.000 ₫/md
Phào cửa sổ NTA PCS65-8594 | 65x24mm
 • NTA
 • Code: PCS65-60175
 • Size: 3000 x 65 x 24 mm
Kích thước: 3000 x 65 x 24 mm
68.000 ₫/md
Phào cân NTA PC55-60175 | 55x23mm
 • NTA
 • Code: PC55-60175
 • Size: 3000 x 55 x 23 mm
Kích thước: 3000 x 55 x 23 mm
55.000 ₫/md
Phào cân NTA PC55-60124 | 55x23mm
 • NTA
 • Code: PC55-60124
 • Size: 3000 x 55 x 23 mm
Kích thước: 3000 x 55 x 23 mm
55.000 ₫/md
Nẹp V ngoài NTA PCV-9341 | 40x40mm
 • NTA
 • Code: PCV-9341
 • Size: 3000 x 40 x 40 mm
Kích thước: 3000 x 40 x 40 mm
42.000 ₫/md
Nẹp V ngoài NTA PCV-9196 | 40x40mm
 • NTA
 • Code: PCV-9196
 • Size: 3000 x 40 x 40 mm
Kích thước: 3000 x 40 x 40 mm
42.000 ₫/md
Nẹp V ngoài NTA PCV-60124 | 40x40mm
 • NTA
 • Code: PCV-60124
 • Size: 3000 x 40 x 40 mm
Kích thước: 3000 x 40 x 40 mm
42.000 ₫/md
Nẹp V ngoài NTA PCV-9688-27 | 40x40mm
 • NTA
 • Code: PCV-9688-27
 • Size: 3000 x 40 x 40 mm
Kích thước: 3000 x 40 x 40 mm
42.000 ₫/md
Nẹp V ngoài NTA PCV-60160 | 40x40mm
 • NTA
 • Code: PCV-60160
 • Size: 3000 x 40 x 40 mm
Kích thước: 3000 x 40 x 40 mm
42.000 ₫/md
Nẹp V ngoài NTA PCV-8845 | 40x40mm
 • NTA
 • Code: PCV-8845
 • Size: 3000 x 40 x 40 mm
Kích thước: 3000 x 40 x 40 mm
42.000 ₫/md
Nhấn vào đây để đánh giá
Hỗ trợ trực tuyến
091.8888.927
091.8888.927
0.12954 sec| 2754.969 kb