x

Sàn nhựa hèm khóa TEPFLOR

Sàn nhựa hèm khóa SPC TepFlor T401 | 4.2mm
 • TepFlor
 • Code: T401
 • Size: 915.4mm x 152.4mm x 4.2mm
Kích thước: 915.4mm x 152.4mm x 4.2mm
235.000 ₫/m2 265.000 ₫
Sàn nhựa hèm khóa SPC TepFlor T408 | 4.2mm
 • TepFlor
 • Code: T408
 • Size: 915.4mm x 152.4mm x 4.2mm
Kích thước: 915.4mm x 152.4mm x 4.2mm
265.000 ₫/m2
Sàn nhựa hèm khóa SPC TepFlor T407 | 4.2mm
 • TepFlor
 • Code: T407
 • Size: 915.4mm x 152.4mm x 4.2mm
Kích thước: 915.4mm x 152.4mm x 4.2mm
265.000 ₫/m2
Sàn nhựa hèm khóa SPC TepFlor T406 | 4.2mm
 • TepFlor
 • Code: T406
 • Size: 915.4mm x 152.4mm x 4.2mm
Kích thước: 915.4mm x 152.4mm x 4.2mm
265.000 ₫/m2
Sàn nhựa hèm khóa SPC TepFlor T405 | 4.2mm
 • TepFlor
 • Code: T405
 • Size: 915.4mm x 152.4mm x 4.2mm
Kích thước: 915.4mm x 152.4mm x 4.2mm
265.000 ₫/m2
Sàn nhựa hèm khóa SPC TepFlor T404 | 4.2mm
 • TepFlor
 • Code: T404
 • Size: 915.4mm x 152.4mm x 4.2mm
Kích thước: 915.4mm x 152.4mm x 4.2mm
265.000 ₫/m2
Sàn nhựa hèm khóa SPC TepFlor T403 | 4.2mm
 • TepFlor
 • Code: T403
 • Size: 915.4mm x 152.4mm x 4.2mm
Kích thước: 915.4mm x 152.4mm x 4.2mm
265.000 ₫/m2
Sàn nhựa hèm khóa SPC TepFlor T402 | 4.2mm
 • TepFlor
 • Code: T402
 • Size: 915.4mm x 152.4mm x 4.2mm
Kích thước: 915.4mm x 152.4mm x 4.2mm
265.000 ₫/m2
Nhấn vào đây để đánh giá
Hỗ trợ trực tuyến
091.8888.927
091.8888.927
0.16535 sec| 2698.617 kb