x

Sàn nhựa hèm khóa Vfloor Standard 4mm

Sàn nhựa hèm khóa SPC Vfloor Standard VP418 | 4mm
 • Vfloor
 • Code: VP418
 • Size: 1220mm x 180mm x 4mm
Kích thước: 1220mm x 180mm x 4mm
405.000 ₫/m2
Sàn nhựa hèm khóa SPC Vfloor Standard VP417 | 4mm
 • Vfloor
 • Code: VP417
 • Size: 1220mm x 180mm x 4mm
Kích thước: 1220mm x 180mm x 4mm
405.000 ₫/m2
Sàn nhựa hèm khóa SPC Vfloor Standard VP416 | 4mm
 • Vfloor
 • Code: VP416
 • Size: 1220mm x 180mm x 4mm
Kích thước: 1220mm x 180mm x 4mm
405.000 ₫/m2
Sàn nhựa hèm khóa SPC Vfloor Standard VP415 | 4mm
 • Vfloor
 • Code: VP415
 • Size: 1220mm x 180mm x 4mm
Kích thước: 1220mm x 180mm x 4mm
405.000 ₫/m2
Sàn nhựa hèm khóa SPC Vfloor Standard VP414 | 4mm
 • Vfloor
 • Code: VP414
 • Size: 1220mm x 180mm x 4mm
Kích thước: 1220mm x 180mm x 4mm
405.000 ₫/m2
Sàn nhựa hèm khóa SPC Vfloor Standard VP413 | 4mm
 • Vfloor
 • Code: VP413
 • Size: 1220mm x 180mm x 4mm
Kích thước: 1220mm x 180mm x 4mm
405.000 ₫/m2
Sàn nhựa hèm khóa SPC Vfloor Standard VP412 | 4mm
 • Vfloor
 • Code: VP412
 • Size: 1220mm x 180mm x 4mm
Kích thước: 1220mm x 180mm x 4mm
405.000 ₫/m2
Sàn nhựa hèm khóa SPC Vfloor Standard VP411 | 4mm
 • Vfloor
 • Code: VP411
 • Size: 1220mm x 180mm x 4mm
Kích thước: 1220mm x 180mm x 4mm
405.000 ₫/m2
Nhấn vào đây để đánh giá
Hỗ trợ trực tuyến
091.8888.927
091.8888.927
0.13057 sec| 2699.273 kb